Badanie EEG a planowanie treningu

Badanie EEG a planowanie treningu

Trening czynności bioelektrycznych mózgu wykorzystujący EEG Biofeedback to jedna z częściej stosowanych i skuteczniejszych metod leczenia wspierających pracę nad zaburzeniami psychosomatycznymi i neurologicznymi mózgu.

Metoda ta pozwala między innymi na doskonalenie sprawności umysłowych i wypływanie na obszary mózgu, które do tej pory traktowane były jako niedostępne dla świadomego działania człowieka. Przygotowanie do treningu EEG Biofeedback warto zacząć od obrazowania aktywności elektrycznej mózgu w postaci mappingu, dzięki któremu zbadana zostanie początkowa aktywność mózgu przed treningiem. Na czym to polega?

Obrazowanie aktywności elektrycznej mózgu – na czym polega mapping?

Mapowanie mózgu, często określane także jako QEEG lub BEAM jest metodą pozwalającą na analizę aktywności elektrycznej mózgu bazującą na statystycznym porównywaniu uzyskanych podczas badania danych. Uzyskane dane dotyczące aktywności mózgu danego pacjenta są porównywane z wynikami osób w podobnym wieku, bez stwierdzonych chorób, patologii i zaburzeń pracy mózgu. Analiza taka pozwala w łatwy sposób zidentyfikować obszary mózgu, w których występują nieprawidłowości, uwzględniając przy tym spodziewaną ilość i rodzaje aktywności elektrycznej, ich spójność oraz fazy.

Mapowanie aktywności elektrycznej mózgu pozwala odnaleźć zwykle odchylenia i nieprawidłowości charakterystyczne dla pewnych zaburzeń neurologicznych, takich jak padaczka. Jednocześnie jednak metodę można wykorzystywać do późniejszego planowania neutoterapii, a więc treningów wykorzystujących EEG biofeedback czy neurofeedback.

eeg dla sportowca

Na czym polega EEG Biofeedback?

Metoda treningu mózgu EEG Biofeedback opiera się na wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego. Oddziaływanie na przewodzenie sygnałów w mózgu pozwala dość skutecznie wpłynąć na zwiększenie bądź zmniejszenie komunikacji pomiędzy określonymi obszarami kory mózgowej, które przy nieprawidłowej pracy i komunikacji mogą być podstawą problemów z nauką, nadpobudliwości, nieprawidłowych reakcji na stres czy innych zaburzeń psychofizjologicznych.

Sprzężenie zwrotne, o którym tu mowa, to nic innego jak uzyskanie natychmiastowej reakcji ze strony kory mózgowej i neuroprzekaźników na określone bodźce i działania zewnętrzne. Trening EEG Biofeedback, dzięki precyzyjnemu opracowaniu pod kątem leczenia konkretnych zaburzeń umożliwia takie nakierowanie aktywności elektrycznej mózgu, by wiele z występujących zaburzeń wyeliminować nawet całkowicie.

Wśród jego zalet, zależnie oczywiście od przypadku pacjenta, EEG Biofeedback pozwala poprawić pamięć i koncentrację, usprawnić mowę, poprawić zdolność mózgu do rozwiązywania problemów, a także zmniejszyć objawy nadpobudliwości psychoruchowej, wzmocnić odporność na stres i poprawić kontrolę nad emocjami. Trening taki stosuje się więc często u dzieci z problemami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, niską samooceną, ale też problemami z nawiązywaniem kontaktów społecznych i ogólną asymilacją wśród rówieśników.

Treningi EEG Biofeedback są planowane w czasie, bo bazują na plastyce mózgu i jego zdolności do zmian, nawet w późniejszym okresie życia. Możliwości zmian są tu oczywiście ograniczone indywidualnymi predyspozycjami mózgu, jednak z reguły biofeedback można stosować zarówno u dzieci 4-5 letnich, jak i osób starszych. Jedynym ograniczeniem zdaje się tu być brak możliwości świadomej współpracy z terapeutą, stąd też biofeedback nie jest stosowany u bardzo małych dzieci. Długość terapii zależy w dużej mierze od oczekiwanych efektów – dla usprawnienia funkcji poznawczych czy poprawy snu wystarczy ok. 20 spotkań, ale już przy ADHD, dysleksji czy autyzmie konieczne może być od 30-60 treningów z terapeutą.

badanie eeg kiedy

Jak badania EEG wpływają na planowanie treningu Biofeedback?

Przeprowadzenie dokładnych badań EEG i przeprowadzenie mapowania mózgu przed rozpoczęciem treningów Biofeedback jest kluczowe do uzyskania najlepszych rezultatów. Dokładne przebadanie wszystkich występujących nieprawidłowości i zaburzeń w obrębie pracy mózgu pozwoli dokładniej zlokalizować przyczynę występujących problemów, zarówno objawiających się fizycznie (np. padaczki, trudności mowy), jak i tych związanych bezpośrednio z pracą mózgu, a więc zaburzeń koncentracji czy problemów z socjalizacją.

Jakie zaburzenia mogą być wykryte podczas mapowania mózgu? Jako swoiste centrum dowodzenia, mózg odpowiada za naprawdę wiele procesów naszego organizmu i pod wpływem odpowiednich bodźców, na procesy te można wpływać poprzez modyfikację aktywności elektrycznej mózgu i przywrócenie jej naturalnej równowagi. Treningi EEG Biofeedback mogą okazać się skuteczne w pracy z pacjentami z zaburzeniami snu, ADHD, dysleksją, zespołem Aspergera, zaburzeniami osobowości, a nawet porażeniem mózgowym, padaczką czy upośledzeniem umysłowym.

Profesjonalne badanie EEG można przeprowadzić we Wrocławiu w Prywatnej Praktyce Lekarskiej Jerzego Kochańskiego.