Co jest potrzebne do wykonania zwrotu podatku z UK?

Co jest potrzebne do wykonania zwrotu podatku z UK?

Emigracja w celu zarobkowym jest popularna wśród Polaków. Mało jednak zdaje sobie sprawę, że może otrzymać zwrot podatku. Za legalnie wykonywaną pracę i regularne opłacanie podatków w Zjednoczonym Królestwie, nawet obcokrajowcy mogą starać się o jego zwrot.

Legalny zwrot podatku nadpłaconego przez pracodawcę w Wielkiej Brytanii przysługuje każdemu. Regulują to przepisy prawa podatkowego. Jeśli zatem praca na rzecz obcego państwa jest wykonywana legalnie, a pracodawca potrącił z wypłaty odpowiednią kwotę na podatek – warto złożyć wniosek o przyznanie zwrotu. Jednak kwota, którą ostatecznie otrzymamy zależy oczywiście od wysokości dochodu oraz odprowadzonych podatków.

Pracując za granicą warto pamiętać, że ewentualny zwrot nastąpi na podstawie rocznego zeznania podatkowego, przekazanego do właściwego urzędu skarbowego. Złożenie deklaracji następuje na podstawie dokumentów, które może wystawić jedynie pracodawca. Co jest jeszcze potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z UK?

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej firmy

zwrot podatku ukProces ubiegania się o zwrot podatków z Wielkiej Brytanii jest trudny i żmudny. Zwłaszcza, jeśli nie wiemy od czego zacząć ani jakie dokumenty będą nam potrzebne. Warto zatem pomyśleć o zasięgnięciu pomocy u zewnętrznej firmy, która posiada doświadczenie w załatwianiu tego typu spraw. Niektóre z nich są autoryzowanymi agentami brytyjskiego urzędy skarbowego. Dzięki swojemu doświadczeniu doskonale będą wiedzieli jakie dokumenty są potrzebne do złożenia deklaracji podatkowej oraz o co poprosić zagranicznego pracodawcę przez zakończeniem umowy.  W większości przypadków za ich pośrednictwem można również złożyć wszystkie dokumenty w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Zwrot podatku z UK – niezbędne dokumenty

Aby uzyskać zwrot podatku konieczne jest wypełnienie niezbędnych dokumentów i posiadanie zaświadczenia o zarobkach, które wydaje pracodawca. Aktualnie istnieją trzy takie zaświadczenia – P45, P60 oraz Payslip. Pierwsze z nich można uzyskać w momencie ukończenia pracy. Należy  jednak pamiętać, że jeśli rozpoczniemy pracę u nowego pracodawcy, konieczne jest oddanie mu zaświadczenia P45 w stanie niezmienionym, zatrzymując jedynie pierwszą stronę. Zaświadczenie P60 jest wydawane pracownikom pod koniec każdego roku podatkowego i znajdują się w nim informację o zarobkach z całego roku. To zaświadczenie otrzymują jednak tylko pracownicy, którzy 5 kwietnia nadal są zatrudnieni w tej firmie. W innym przypadku otrzymują tylko zaświadczenie P45.

Z racji tego, że w Wielkiej Brytanii popularne jest wypłacanie wynagrodzenia pod koniec każdego tygodnia, istnieje zaświadczenie Payslip. Znajdują się w nim informacje o zarobkach z konkretnego tygodnia, a także wszystkich innych wypłat od początku okresu rozliczeniowego – od pierwszego miesiąca zatrudnienia lub początku roku kalendarzowego.  W przypadku braku posiadania pozostałych dwóch zaświadczeń, można ten dokument wykorzystać od rozliczenia. Należy jednak pamiętać, że urzędy skarbowe nie traktują go jako podstawy do rozliczenia i konieczny będzie dokumentów zastępczych – Statement of Earnings lub P11. Wydaje je pracodawca.

anglia zwrot podatkuCzy konieczne jest posiadanie zaświadczeń o zarobkach?

Urzędy Skarbowe w Wielkiej Brytanii działają podobnie jak urzędy na całym świecie – do wyliczenia podatku konieczne jest złożenie wszystkich istotnych dokumentów. W interesie każdego pracownika leży dopilnowanie otrzymania zaświadczenia P45 lub P60. Jeśli natomiast dojdzie do zaniedbania, należy jak najszybciej skontaktować się z pracodawcą. Ułatwi to proces pozyskiwania zwrotu podatku.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – co jeszcze warto wiedzieć?

O zwrot podatku w UK można ubiegać się w trakcie trwania roku podatkowego – trwa on od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. Jedyny warunek stawiany przez urzędy skarbowe jest taki, że w nie będziemy już podejmować pracy w rozliczanym roku podatkowym. Inną kwestią jest również możliwość ubiegania się o zwrot podatku do czterech lat wstecz. Urząd będzie rozpatrywał wniosek przez około 3 miesiące lub dłużej, jeśli potrzebuje dodatkowych informacji.

Zwrot podatku w UK – czy jest możliwy?

zwrot podatku z angliiOtrzymanie zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii jest możliwy. Można go otrzymać na dwa sposoby – poprzez samodzielne złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie skarbowym, jak i powierzenie tego zadania zewnętrznej firmie, takiej jak Tax-pol z Wrocławia, która sprawnie i profesjonalnie załatwi za nas wszystkie formalności.

 


 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

zwrot podatku z Anglii
zwrot podatku z UK
Zasiłek na dziecko Kindergeld
Jak skutecznie ubiegać się o zwrot podatku z Anglii? Do ilu lat wstecz można starać się o zwrot podatku z Anglii? Wszystko co musisz wiedzieć o zasiłku Kindergeld
Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu