Dlaczego zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego jest taka niska?

Dlaczego zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego jest taka niska?

Nauka języków obcych jest doskonałym sposobem na samorozwój oraz inwestycję w swoją przyszłość. Biorąc pod uwagę swobodę podróżowania, jaką mają obecnie mieszkańcy Europy i nie tylko, dobrze jest umieć posługiwać się w dobrym stopniu przynajmniej kilkoma językami. Jest to przydatne zarówno na co dzień, jak i podczas podróży. Znajomość innego języka może okazać się podstawą naprawdę dobrego zawodu, na przykład tłumacza przysięgłego. Aby nim zostać, nie wystarczy znać zwrotów i zasad gramatycznych, ale trzeba jeszcze zdać egzamin. Dlaczego tak niewielu osobom się to udaje?

Tłumacz przysięgły – trudny zawód dla wybranych

Praca w charakterze tłumacza przysięgłego to wymagające zajęcie, które wymaga specjalistycznych kompetencji oraz ogromnej wiedzy. Sama znajomość języka to stanowczo za mało, aby ubiegać się o prawo do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego. Osoby, które chcą zajmować się działalnością w tym zawodzie, muszą także posiadać rozległą wiedzę prawną, z zakresu prawa cywilnego oraz karnego. Z tego względu przed rozpoczęciem pracy jako tłumacz przysięgły należy zdać specjalny egzamin państwowy. Ma on na celu sprawić, aby na tym stanowisku pracowały tylko i wyłącznie dobrze wykwalifikowane osoby, posługujące się biegle danym językiem oraz znające doskonale przepisy prawne.

Egzamin na tłumacza przysięgłego nie należy do łatwych. Trzeba się na nim wykazać rozległą wiedzą i udowodnić, że język obcy nie ma przed kandydatem tajemnic. Istotną kwestią jest także znajomość obowiązującego prawa. Jest to bardzo istotne, ponieważ osoby wykonujące zawód tłumacza przysięgłego najczęściej zajmują się przekładaniem na lub z języka obcego dokumentów, akt sądowych i wielu innych ważnych tekstów związanych z prawem cywilnym, karnym lub handlowym. Sprawia to, że nawet jeśli kandydat, który podchodzi do egzaminu, posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach i doskonale zna język obcy, ale nie ma wiedzy z zakresu norm i przepisów prawnych, to nie ma on szans uzyskać prawa do wykonywania tego zawodu.

tłumacz przysięgły

Skąd bierze się bardzo niski współczynnik zdawalności?

Państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego został wprowadzony w Polsce w 2004 roku. Od samego początku zdawalność jest stosunkowo niska i wynosi średnio 20- 30%. Jest to bardzo skromny wynik, którego przyczyny mogą być bardzo różne. Specjaliści oraz egzaminatorzy twierdzą, że główną przyczyną jest nieodpowiednie przygotowanie kandydatów do podjęcia próby uzyskania odpowiednich licencji do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego. Często do egzaminu przystępują osoby, które ukończyły filologię, jednak nie posiadają odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa. Obecność na egzaminie takich osób znacznie zaniża zdawalność.

Wiele osób twierdzi również, że problemem jest fakt, że nigdzie nie jest dokładnie określone, jak rozległa powinna być u przyszłego tłumacza przysięgłego wiedza z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Utrudnia to znacznie opanowanie odpowiedniej ilości materiału oraz dokładne przygotowanie się do egzaminu. Kolejną kwestią, która budzi kontrowersje zarówno u podchodzących do testu, jak i u niektórych egzaminujących, jest konieczność wykonywania tłumaczeń ręcznie. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie tłumacza, który po otrzymaniu uprawnień będzie wykonywał w ten sposób swoją pracę, a niestety niedbały charakter pisma bardzo często ma duży wpływ na ostateczną ocenę pracy egzaminacyjnej. Kwestią, która na pewno ma duży wpływ na niski wskaźnik zdawalności egzaminu na tłumacza przysięgłego, jest brak możliwości odwołania po zobaczeniu pracy, na której uwagi często budzą kontrowersje.

Otrzymanie możliwości wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nie jest łatwe. Kandydaci muszą wykazać się ogromną wiedzą, a sam system oceniania posiadanych przez nich informacji często jest powodem sporów i kontrowersji. Niestety każda kolejna próba łączy się z koniecznością ponoszenia kosztów za egzamin, co często zniechęca młodych ludzi w dążeniu do osiągnięcia pozytywnej oceny i uzyskania licencji do wykonywania wymarzonego zawodu.


Doświadczonych tłumaczy przysięgłych znajdziesz w tlumaczenia.wroc.pl.