Do jakiego wieku można liczyć na kredyt hipoteczny?

Do jakiego wieku można liczyć na kredyt hipoteczny?

Kto w Polsce bierze kredyt na mieszkanie lub budowę domu to temat, który budzi wiele emocji. Czy wiek kredytobiorcy wpływa na zdolności kredytowe?

W jakim wieku najłatwiej dostać kredyt i czy istnieje granica, powyżej której uzyskanie kredytu staje się już niemożliwe?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest to ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane w celu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela w wypadku niewywiązywania się ze spłat kredytu. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest to, że jest to kredyt długoterminowy, a wysokość udzielonego kredytu zależy od wielu czynników. Wśród nich można wyróżnić między innymi wkład własny kredytobiorcy, jak i zdolność kredytową.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyt hipoteczny kojarzony jest głównie z kredytem na zakup mieszkania lub na budowę domu. Poza tak rozumianym kredytem hipotecznym wyróżnia się także:

  • kredyt hipoteczny konsolidacyjny – łączy kilka kredytów w jeden, dzięki czemu można mieć jedno zobowiązanie i jedną ratę,
  • kredyt hipoteczny refinansowy – umożliwia spłatę kredytu na lepszych warunkach niż zaciągnięty kredyt,
  • pożyczkę hipoteczną – umożliwia pozyskanie pieniędzy na wyznaczony przez siebie cel, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości.

Kredyt hipoteczny a wiek kredytobiorcy

Zastanawiasz się, czy wiek kredytobiorcy ma znaczenie? Kredyt hipoteczny jest rodzajem kredytu długoterminowego, którego raty zwykle są wysokie i rozciągnięte w czasie, dlatego banki często zwracają uwagę na wiek kredytobiorcy. Minimalny wiek, jaki pozwala na zaciągnięcie zobowiązania finansowego, jakim jest kredyt hipoteczny, reguluje prawo. W Polsce jest to osiągnięcie pełnoletności, czyli ukończenie 18 roku życia (poza wyjątkowymi sytuacjami wskazanymi w ustawie).

Zanim bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego, musi dokładnie ocenić tak zwane ryzyko kredytowe, jakie wynika z podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu. Minimalny wiek reguluje prawo, ale górną granicę wieku kredytobiorcy banki ustalają indywidualnie.

W jakim wieku najlepiej wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wynika z ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego, banki mogą udzielać kredytów hipotecznych, ale maksymalny okres spłaty nie powinien przekraczać rekomendowanych 25 lat. Możliwe jest dopuszczenie wyjątkowych sytuacji, ale kredyt nie powinien przekraczać 35 lat.  Tak długoterminowe zobowiązanie sprawia, że kredyt hipoteczny najlepiej wziąć około 30. roku życia. Jest to wiek, w którym zwykle osiąga się lepsze dochody, ma wyższą zdolność kredytową, a także nie jest się ograniczonym przez maksymalny wiek kredytobiorcy.

kredyt hipoteczny

Kiedy najtrudniej dostać kredyt?

Kredyty hipoteczne zwykle udziela się na okres około 25 lat. W związku z tym, że osoby młode teoretycznie mają więcej lat na spłacenie kredytu niż osoby w wieku podeszłym, to jest im prościej wziąć kredyt hipoteczny. Wiek nie jest jednak jedynym wyznacznikiem przyznawania kredytu hipotecznego, ponieważ duże znaczenie mają także dochody. Na emeryturze są one jednak zwykle niższe, dlatego najtrudniej dostać kredyt osobom po 50. roku życia. W praktyce każdy bank posiada własne ustalenia.

Dla przykładu mBank za maksymalny wiek kredytobiorcy kredytu hipotecznego określa 67 lat. ING Bank Śląski, Pekao S.A. 70 lat, Bank Millenium 75 lat, a w banku PKO BP to 80 lat.

Kredyt hipoteczny w późnym wieku – co robić?

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie, dlatego banki zawsze dokładnie analizują sytuację, zanim podejmą pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu. Jak widać, kwestia przyznawania kredytu hipotecznego jest jednak bardzo złożona i wiele zależy od polityki banku, a także możliwości finansowych kredytobiorcy. Osoby po 50. roku życia, które zdecydują się na wysokie raty i zaciągnięcie kredytu np. na 15 lat, mają taką możliwość w różnych bankach w Polsce.

Co więcej, warto wiedzieć, że niektóre placówki pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i przesunięcie ustalonej górnej granicy, jednak w sytuacji, gdy kredytobiorca posiada ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku.

Artykuł powstał we współpracy z https://cichadolina.pl/