Jak usprawnić procesy logistyczne wewnątrz firmy

Jak usprawnić procesy logistyczne wewnątrz firmy

Branża TSL to dziś bez wątpienia jedno z najważniejszych ogniw każdej gałęzi przemysłu, pozwalające na swobodną wymianę towarów i dóbr na skalę międzynarodową. Magazyny, hurtownie czy centra logistyczne przepuszczają dziennie setki, a nawet tysiące produktów przez swoje ręce, odbierając je od dostawców i przekazując w dalszą drogę do punktu docelowego. To od ich sprawnego działania zależy dziś zatowarowanie sklepów, obsługa klientów sklepów internetowych czy uzupełnianie zapasów produkcyjnych różnego rodzaju zakładów. W jaki sposób logistycy dbają o sprawność swoich procesów?

Dedykowane systemy przeładunkowe

Współczesne centra logistyczne muszą sprostać dziś bardzo wysokim wymaganiom rynku i narzucanemu przez przemysł i globalny handel tempu, które oznacza właściwie nieustanne rozładowywanie i załadowywanie kolejnych tirów przez całą dobę. Dzięki różnorodnym usprawnieniom i urządzeniom naprowadzającym, takim jak hydrauliczne platformy załadunkowe, naprowadzacze kół czy zestawy dokowe, praca w tego typu miejscach jest znacznie sprawniejsza. Jak działają?

Platformy załadunkowe

Zdecydowanie podstawowym i niezbędnym elementem wyposażenia każdej przestrzeni załadunkowej są wszelkiego rodzaju platformy i klapy przeładunkowe, pozwalające na wyrównanie poziomów i zamknięcie wolnej przestrzeni pomiędzy poziomem podłogi magazynu, a podłogą TIR-a czy innego pojazdu dostawczego. Platformy załadunkowe mogą być dziś . Ich podstawową cechą jest wytrzymałość – platformy załadunkowe muszą być w stanie wytrzymać napór załadowanych wózków widłowych przejeżdżających z poziomu magazynu do pojazdu dostawczego. Przy tak intensywnym tempie pracy nie ma tu czasu na rozwiązania tymczasowe i niestabilne.

Platformy załadunkowe to zdecydowanie ułatwienie i usprawnienie procesów logistycznych, pozwalające na swobodny ruch towarów i gwarantujące bezpieczeństwo pracowników magazynu.

Naprowadzacze kół i systemy ochronne

Pojazdy dokujące do punktów przeładunkowych to dziś przede wszystkim duże TIR-y, które nawet przy pustej naczepie są w stanie uszkodzić własnym ciężarem konstrukcję bramy czy magazynu, nie wspominając już o pracujących wokół nich pracownikach. Wszelkiego rodzaju naprowadzacze, słupki, semafory i odboje pozwalają zapobiec tego typu sytuacjom, gwarantując bezpieczne i skuteczniejsze dokowanie.

Na szczególną uwagę zasługują właśnie wspomniane naprowadzacze kół, dzięki którym dojeżdżający do magazynu TIR może ustawić się na właściwym torze jazdy i zadokować do właściwego punktu pod odpowiednim kątem, bez konieczności wycofywania czy manewrowania po placu przed budynkiem.

Zestawy Dokowe

Dość ważnym elementem usprawniającym procesy logistyczne są też oczywiście dedykowane zestawy dokowe. Samochody nie wjeżdżają tu do wnętrza budynku, a ustawiają się przed nim, dojeżdżając do specjalnie zabezpieczonych domków. Wyposażone w dobrze uszczelnione bramy i kołnierze uszczelniające zestawy dokowe pozwalają na swobodny załadunek wrażliwych towarów, w tym między innymi towarów wymagających utrzymania odpowiednio niskiej temperatury dla produktów spożywczych. Na ich wyposażeniu znajdują się też oczywiście wspominane wcześniej platformy załadunkowe czy systemy ostrzegawcze, oferując w ten sposób całkowicie intuicyjne, dynamiczne i sprawne punktu przeładunku.

Dynamiczne procesy logistyczne

Wymagania współczesnego rynku w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi pozwoliły na niezwykle szybki rozwój centrów logistycznych obsługujących dziś transport towarów na skalę światową. Aby jednak wszystko mogło przebiegać w pełni sprawnie, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie magazynów i przygotowanie ich do pracy zarówno z ludźmi, jak i ciężkimi wózkami widłowymi. Nie ma więc wątpliwości, że to właśnie elementy takie jak doki i platformy przeładunkowe, naprowadzacze kół czy różnego rodzaju systemy ostrzegawcze pozwalają dziś na sprawną pracę całego systemu logistycznego w Polsce i na świecie.


Wszystkie wymienione produkty zamówić można bezpośrednio u dystrybutora – w firmie AMTR.