Jak uświadomić alkoholikowi, że ma problem?

Wiele uzależnionych od alkoholu osób nie zdaje sobie sprawy z posiadanego problemu. Rodzina i bliscy alkoholika muszą często dołożyć wielkich starań, by uzmysłowić mu powagę sytuacji, w jakiej się znalazł. W jaki sposób uświadomić osobie z nałogiem alkoholowym, że ma problem? Jak przeprowadzić rozmowę z alkoholikiem i przekonać go do podjęcia leczenia?

Jak należy rozmawiać z alkoholikiem? 

Rozmowa z alkoholikiem to pierwszy krok na drodze do uświadomienia mu posiadanego problemu. Rodzina i bliscy uzależnionej osoby powinni przede wszystkim zadbać, by poczuła się ona akceptowana i kochana bez względu na swoją chorobę. Rozmowę należy przeprowadzić z zachowaniem spokoju. Konieczne jest okazanie cierpliwości i powstrzymanie gniewu. Podczas komunikacji z alkoholikiem warto postawić na szczerość i otwartość, równocześnie trzeba jednak unikać wydawania sądów i rzucania oskarżeń. Rozmowa powinna dążyć do odbudowania nadszarpniętego zaufania pomiędzy uzależnioną osobą a jej bliskimi, a także zniwelowania poczucia odrzucenia oraz alienacji. Ma na celu zburzenie muru, jakim otoczył się alkoholik, i nawiązanie nici porozumienia, która pozwoli na przekonanie go do podjęcia leczenia. 

Sugerowanie konieczności terapii uzależnienia

Z uwagi na fakt, iż motywacja wewnętrzna jest znacznie silniejsza od motywacji zewnętrznej, decyzja o rozpoczęciu terapii uzależnienia od alkoholu musi zostać podjęta przez alkoholika samodzielnie. Rodzina i bliscy osoby uzależnionej nie powinni więc do niczego jej zmuszać. Ich rolą jest jednak sugerowanie konieczności podjęcia terapii i umiejętne nakłanianie do rozpoczęcia leczenia. Zadanie to często okazuje się jednak trudne, szczególnie w sytuacji, gdy alkoholik nie chce stawić czoła swojemu problemowi i udaje, że nic mu nie dolega. Najlepszym sposobem nakłonienia osoby uzależnionej do podjęcia terapii jest uzmysłowienie jej sytuacji, w jakiej się znalazła, poprzez ukazanie konsekwencji nałogu. Pozwala to alkoholikowi na konfrontację ze skutkami popełnionych przez siebie pod wpływem alkoholu błędów i dostrzeżenie szkód, jakie uzależnienie wyrządza w życiu jego i jego bliskich. 

Kiedy jest dobry moment na rozmowę?

Dobrym momentem na rozmowę jest czas, gdy alkoholik znajduje się w stanie trzeźwości. Istotne jest także, by wybrać na jej przeprowadzenie termin, który pozwoli bliskim osoby uzależnionej poświęcić jej dowolną ilość czasu. Przed rozmową koniecznie należy się do niej odpowiednio przygotować.

Przygotowanie do rozmowy z alkoholikiem 

W ramach przygotowania do rozmowy z alkoholikiem jego bliscy muszą przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i nauczyć się zachowywać spokój nawet w trudnych sytuacjach. Powinni oni również zorganizować wcześniej swoje myśli, by być w stanie w sposób jasny i klarowny przekazać niezbędne informacje. Podczas rozmowy nie należy obawiać się okazywania uczuć, trzeba jednak powstrzymać się przed emocjonalną manipulacją i zostawić osobie uzależnionej przestrzeń do wyrażania uczuć i opinii. Przygotowanie do tego typu konwersacji polega również na stworzeniu odpowiednich warunków do komunikacji i otworzeniu się na potrzeby alkoholika.

Pomoc w rozmowie z alkoholikiem 

W sytuacji, gdy alkoholik nie przejawia chęci do stawienia czoła swoim problemom, jego bliscy mogą zgłosić się po pomoc do specjalisty doświadczonego w terapii uzależnień. Pokieruje on interwencją, w trakcie której zmagająca się z nałogiem osoba zostanie skonfrontowana z rzeczywistością. Specjalista postara się, by płynący przekaz był prosty i wyrażał oczekiwania bliskich alkoholika, którym zależy na podjęciu przez niego profesjonalnej terapii uzależnienia. 

Leczeniem alkoholizmu zajmuje się profesjonalny Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom. Placówka ta oferuje wsparcie wysoko wykwalifikowanych lekarzy, psychologów i terapeutów, którzy czuwają nad bezpiecznym przebiegiem terapii mającej na celu pokonanie nałogu alkoholowego.