Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika przy postępowaniach likwidacyjnych dotyczące szkód komunikacyjnych?

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika przy postępowaniach likwidacyjnych dotyczące szkód komunikacyjnych?

Rozwój technologiczny sprawił, że obecnie po drogach na całym świecie porusza się ogromna ilość różnego rodzaju pojazdów. Z tego względu ilość kolizji i wypadków na drogach jest coraz większa, co potwierdzają statystyki.

Z ryzykiem uczestniczenia w niebezpiecznym zdarzeniu drogowym musi się liczyć każdy kierowca, wjeżdżając na drogi publiczne.

Zazwyczaj gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, jest to związane z dużymi kosztami, jakie musi ponieść sprawca. Najczęściej są one pokrywane z ubezpieczenia, więc sprawca nie musi płacić własnymi pieniędzmi, jednak po takim zdarzeniu składki za ubezpieczenie znacząco wzrosną.

Najbardziej narażone na tego typu wydatki są firmy transportowe, które posiadają pokaźną flotę pojazdów, przez co ryzyko, że jeden z nich będzie uczestniczył w zdarzeniu drogowym, jest znacznie większe.

Czym jest szkoda komunikacyjna?

Aby dokładnie zrozumieć, jak należy postępować w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego, najpierw należy zapoznać się z tym, czym jest szkoda komunikacyjna. Według definicji są to różnego rodzaju sytuacje, kiedy dane zdarzenie wywołuje negatywne skutki w majątku osoby poszkodowanej. Przykładowo może to być kolizja dwóch samochodów, kiedy to sprawca będzie musiał pokryć koszty naprawy pojazdu osoby poszkodowanej z własnego ubezpieczenia.

Innym przykładem może być potrącenie pieszego przez samochód, w wyniku którego doznał on obrażeń ciała, które wymagają kosztownego leczenia. W takiej sytuacji wszelkie wydatki na leki, prywatne wizyty lekarskie, rehabilitację itp. pokrywa sprawca zdarzenia. Do szkody komunikacyjnej można zaliczyć również uszkodzony podczas zdarzenia telefon, ubranie, czy inne przedmioty posiadające jakąś wartość.

W sytuacji gdy sprawca nie posiadałaby obowiązkowego ubezpieczenia, to wszelkie koszty musiałby pokryć z własnej kieszeni.

Przykłady te odnoszą się do szkód materialnych, jednak warto pamiętać, że istnieją również szkody niematerialne. Dotyczą one sfery psychicznej osoby poszkodowanej i związanych ze zdarzeniem drogowym negatywnych przeżyć psychicznych. Przykładem może być np. ból i cierpienie, jakie doznaje osoba poszkodowana w związku z wypadkiem. Tego typu szkody niematerialne zostają naprawione zadośćuczynieniem.

Jak przebiega postępowanie likwidacyjne w przypadku szkody komunikacyjnej?

Przebieg postępowania likwidacyjnego w przypadku wystąpienia szkód komunikacyjnych jest dość skomplikowany, a jego trudność i czas trwania zależy głównie od wielkości i złożoności szkód komunikacyjnych. Najpierw poszkodowany zgłasza szkodę komunikacyjną, do czego ma prawo i obowiązek, a ubezpieczyciel sprawcy jest zobligowany do przyjęcia tego zgłoszenia.

Zakład ubezpieczeń, z którego usług korzysta sprawca zdarzenia, przeprowadza postępowanie likwidacyjne, którego celem jest wykonanie oględzin zniszczonego mienia przez rzeczoznawcę. Ubezpieczyciel wysyła prośbę o przesłanie stosownych dokumentów, a także udostępnienie uszkodzonego mienia do oględzin.

W przypadku gdy poszkodowany doznał urazów ciała, może zostać także poproszony o stawienie się do wyznaczonego lekarza orzecznika, w celu wykonania niezbędnych badań. Na wszystkie tego typu czynności, ubezpieczyciel ma 30 dni przy szkodach mniejszych oraz 90 dni przy szkodach złożonych.

Zawiadomienie poszkodowanego o decyzji ubezpieczyciela również powinno być zrealizowane w określonym czasie. Decyzja ta powinna zostać wydana w formie pisemnej i powinna zawierać wszelkie niezbędne pouczenia i informacje, np. dotyczące odwołania się od niekorzystnej decyzji. W przypadku pozytywnego dla poszkodowanego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela ma on 14 dni na wypłatę bezspornego świadczenia. 

firmy transportowe

W jakich przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika?

Pomoc prawnika może przydać się w każdym przypadku, gdy dojdzie do wyrządzenia szkód komunikacyjnych. Jednak z pewnością konsultacja prawna, będzie sporym wsparciem dla firm transportowych, w których różnego rodzaju kolizje i wypadki są dość częstym problemem.

Gdy dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu transportowego, to czasami uszkodzeniu ulega również ładunek, co dodatkowo komplikuje całą sprawę. Z tego względu każda firma powinna współpracować z doświadczonym prawnikiem oferującym pomoc dla firm transportowych, aby w tego typu sytuacjach posiadać specjalistyczne wsparcie. Pozwoli to znacznie szybciej przejść przez całe postępowanie likwidacyjne i zadbać oto, aby wszystkie formalności zostały dopełnione w prawidłowy sposób.