Kim jest kierownik budowy?

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy jest osobą, która nadzoruje i odpowiada za wszelkie prace budowlane na danym terenie. Do jego zadań należy również dokładna dokumentacja wszystkich realizowanych planów na budowie. W dzisiejszych czasach dość często możemy spotkać się z licznymi remontami lub placami budowy, zwłaszcza jeśli zamieszkujemy większe miasto. Kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne. Potrzebne są odpowiednie uprawnienia, by móc kierować planami budowy.

Osoba odpowiedzialna za to, by wszystkie prace szły zgodnie z planem, to właśnie kierownik budowy. Dodatkowo, kierownik budowy nadzoruje prace wszystkich osób, które zostały zatrudnione w danym miejscu. Prowadzi także dokumentację dotyczącą wszystkich prac budowlanych. Kierownik także realizuje wszystkie powierzone mu cele, które mają zostać wykonane w określonym czasie. Osoba chcąca zostać kierownikiem budowy, musi więc ukończyć potrzebne studia, by posiadać odpowiednia wiedzę. Przed uzyskaniem uprawnień kierownika budowy, konieczna jest praktyka na placu budowy.

Kto może nim zostać?

Aby zostać kierownikiem budowy, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Przede wszystkim ważna jest wiedza teoretyczna i praktyczna, którą zdobywa się na odpowiednich studiach. Studia, które pozwolą nam na rozwijanie się w tym kierunku, to budownictwo lub architektura. Aby móc zostać kierownikiem budowy, studia te muszą być ukończone w stopniu wyższym. Kierownik budowy jest bardzo odpowiedzialnym i wymagającym zawodem. Dodatkowo, by móc starać się o stanowisko kierownika budowy, konieczna jest praktyka, którą możemy odbyć przy realizacji planów budowy.

kierownik budowy

Osoba chcąca zostać kierownikiem budowy, musi zdobyć konieczne uprawnienia, które wydawane są przez określony organ samorządu zawodowego. Warto także pamiętać, że kierownik budowy musi odbyć praktykę trwającą określony czas. Aby móc legalnie wykonywać tę funkcję, musimy spełnić wszystkie powyższe warunki. Jest to niezbędne o uzyskania stanowiska kierownika budowy. Jest to bowiem bardzo odpowiedzialne i wymagające stanowisko, dlatego trzeba przejść tak wiele procedur. Dlatego też, jeśli spełnimy wszystkie konieczne warunki, możemy ubiegać się o zatrudnienie na tymże stanowisku.

Jakie są jego najważniejsze zadania?

Przede wszystkim, kierownik budowy odpowiedzialny jest za wszystkie realizowane zadania na placu budowy. Jest on zobowiązany do prowadzenia dokładnej dokumentacji wszystkich osiąganych celów. Kierownik budowy nadzoruje również pracę wszystkich osób, które wykonują jego polecenia. Dodatkowo, musi on zapewnić zorganizowanie budowy w miejscu, które się do tego nadaje. Plac budowy bowiem musi mieścić się w takim miejscu, które zostało odpowiednio wytyczone geodezyjnie. Kierownik budowy musi realizować wszystkie cele, które widnieją w dzienniku budowy. Kierowanie budową musi odbywać się w sposób zgodny z projektem. Dodatkowo, konieczne jest uzyskanie ważnego pozwolenia na budowę w danym terenie, które również musi zapewnić kierownik budowy.


Wpis powstał we współpracy z firmą Kasperkiewicz Nadzoruje z Wrocławia: http://nadzoruje.pl