Komornik Kamila Kociuga

Komornik Kamila Kociuga

Komornik Kamila Kociuga  zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. Wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniu spisu inwentarza, na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Rewirem komorniczym komornika sądowego Kamili Kociugi  jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi. Więcej informacji o kancelarii można znaleźć na stronie internetowej.

Adres: ul. Dąbrowskiego 17a II p., 93-177 Łódź

Kontakt mailowy: lodz.kociuga@komornik.pl

Telefon: 42 205 98 48 / 505-426-036

Strona: http://komornikkociuga.pl/