Komu przysługuje dodatek na dziecko kindgebonden budget?

Komu przysługuje dodatek na dziecko kindgebonden budget?

Dodatek na dziecko Kingdenbonden BudgetWyjeżdżając do pracy do Holandii możemy liczyć nie tylko na wysokie zarobki czy zwrot podatku pozłożeniu deklaracji podatkowej, ale również na dobrze rozwinięte świadczenia socjalne. Do najczęściej wykorzystywanych należy dodatek na dzieci. Co to jest KindgebondenBudget, komu przysługuje i ile wynosi?

Przyjeżdżając po raz pierwszy do Holandii można być pod wrażeniem nie tylko warunków pracy czy wysokich dochodów, ale również dodatków, które Polacy mogą otrzymać od państwa. Do najpopularniejszych należy KindgebondenBudget, którego uzyskanie jest bardzo proste. Warto jednak wcześniej zorientować się jakie wymagania trzeba spełnić.

Co to jest dodatek na dziecko KindgenbondenBudget?

KindgenbondenBudget to kolejny dodatek, który jest wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy. To tzw. pomoc na dziecko. Można go pobierać równolegle z zasiłkiem rodzinnym i jest to dodatkowe świadczenie przyznawane dla rodzin z dziećmi. W przeciwieństwie do Kinderbijslag jest liczone od dochodów rodziców, wraz ze wszystkimi papierami wartościowymi oraz innymi sposobami pozyskiwania pieniędzy.

Komu przysługuje dodatek KindgebondenBudget?

Z racji tego, że dodatek KindgebondenBudget jest przyznawany w zależności od wysokości dochodu rodziców i tego, czy już jakiś zasiłek jest przyjmowany, nie należy się on każdemu. Dodatek jest natomiast przyznawany rodzicom, których dzieci czy dziecko nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Wysokość ma pokryć część kosztów utrzymania potomstwa. Warto jednak pamiętać, że dodatek jest przyznawany jedynie rodzicom, którzy legalnie pracują w Holandii. Dodatek na dziecko Kingdenbonden Budget jest przyznawany rodzicom, którzy łączny dochód nie przekracza kwoty 49 tysięcy euro rocznie. Im niższe zarobki, tym wyższa kwota dodatku. Niekiedy jest to nawet kilka tysięcy euro rocznie.

Wnioski na dodatek w Holandii składa się jednorazowo i kwota jest wypłacana raz w miesiącu. Jednak nawet po przyznaniu decyzji o charakterze pozytywnym nie można zapomnieć o bieżącym aktualizowaniu zmian życiowych. Holenderski Urząd Skarbowy powinien zostać powiadomiony m.in. o takich sytuacjach jak zmiana pracy, sytuacji finansowej, pojawieniu się kolejnego dziecka czy nawet zmianie miejsca zamieszkania. Zaniedbanie w tej kwestii może mieć przykre konsekwencje dla rodziców – w tym utratę dodatku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek Kingdenbonden Budget?

Aby otrzymać dodatek na dziecko Kingdenbonden Budget konieczne jest najpierw złożenie wniosku o zasiłek rodzinny Kinderbijslag. Jeśli już go posiadamy, to kolejny wniosek składa już holenderski Urząd Skarbowy, który wcześniej informuje na piśmie, że dodatek może być wypłacany. Aby jednak otrzymać zasiłek na dziecko, potomstwo nie może mieć skończonych 18. lat, a rodzice muszą pracować legalnie na terenie Holandii. Oprócz tego ich wspólny dochód nie może przekroczyć 49 tysięcy euro.

Wysokość zasiłku jest przyznawana w zależności od ilości dzieci i najmniej wynosi trochę ponad tysiąc euro miesięcznie. Posiadając już czwórkę dzieci rodzice otrzymują ponad 2 tysiące euro.

Jakie dokumenty są potrzebne do Kindgenbonden Budget?

Proces ubiegania się o zasiłek na dziecko Kindgebonden Budget nie jest skomplikowany. Wystarczy złożyć w holenderskim Urzędzie Skarbowym wniosek, a następnie dołączyć do niego kopię decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego Kinderbijslag. Dodatkowo będzie potrzebny ostatni odcinek z wypłaty, tzw. salaris, który rodzice otrzymali od swojego pracodawcy.

W samym wniosku umieszcza się takie informacje jak daty urodzenia rodzica lub rodziców jeśli wspólnie sprawują opiekę nad dzieckiem, liczbę dzieci, a także dochody z ostatniego okresu, które poświadczy salaris. Tak naprawdę to sam system Urzędu Skarbowego wyliczy wysokość dodatku, więc nie trzeba robić tego samodzielnie.

Warto jednak pamiętać, że o dodatek na dziecko można ubiegać się tylko do roku wstecz. Wniosek trzeba złożyć w odpowiednim terminie, a w przypadku komplikacji lepiej zgłosić się do profesjonalnego biura, które pomoże załatwić wszystkie formalności.

Dodatek na dziecko w Holandii – warto?

Dodatek Kindgebonden Budget jest jednym z najwyższych zasiłków na dziecko w całej Europie, dlatego mając taką możliwość i spełniając wszystkie warunki – warto się o niego starać. Polacy, przynajmniej na początku, nie zarabiają w Holandii ogromnych sum, dlatego szansa, że otrzymają dodatkowe pieniądze od państwa jest wysoka.