Legalizacja pobytu w Polsce dzięki agencji pracy tymczasowej

Legalizacja pobytu w Polsce dzięki agencji pracy tymczasowej

Trend na pozyskiwanie cudzoziemców ze Wschodu jako pracowników fizycznych lub o określonych kwalifikacjach jest w Polsce coraz silniejszy, szczególnie w branżach narażonych na duży niedobór pracowników. Przyjeżdżające do kraju osoby m.in. z Ukrainy mogą jednak pracować legalnie w Polsce dopiero po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i dopełnieniu wszystkich formalności. I choć mogą to zrobić samodzielnie, zarówno wielu przyjezdnych pracowników jak i chętnych zatrudnić ich pracodawców zmaga się ze skomplikowanym procesem legalizacji pobytu. Proces ten można jednak przyspieszyć korzystając z pomocy agencji pracy tymczasowej. W jaki sposób działają takie firmy i jak pomagają w zatrudnianiu cudzoziemców?

Zatrudnienie cudzoziemca do pracy – jak zalegalizować pobyt w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy dziś przybywają do Polski w poszukiwaniu legalnej pracy muszą już na wstępie przejść przez dość wiele uciążliwych formalności pozwalających im nie tylko na zgodny z prawem pobyt w kraju, ale i podjęcie pracy na takich samych zasadach jak pracownicy polscy. Pracodawca zatrudniający obywatela ze Wschodu ma nie tylko obowiązek zapewnienia mu warunków pracy zgodnych z obowiązującym w kraju prawem, ale też sprawdzenia legalności pobytu pracownika w Polsce.

Dla samych pracodawców ostatni z obowiązków jest szczególnie uciążliwy – sprawdzenie i załatwienie wszystkich dokumentów wiąże się z czasem i kosztami. Aby ułatwić wszystkim zadanie, pracodawcy mogą korzystać dziś jednak z pomocy doświadczonych agencji zatrudnienia tymczasowego, które specjalizując się w rekrutowaniu pracowników zza granicy mogą zapewnić sprawne i prawidłowe uregulowanie formalności związanych z ich legalnym pobytem w kraju.

Dokumenty niezbędne do legalnego pobytu i pracy w Polsce

Zdobycie pozwolenia na legalny pobyt w kraju i podjęcie pracy jest możliwe w Polsce na kilka sposobów. Cudzoziemcy chcący znaleźć stabilne zatrudnienie i wszystkie korzyści związane z legalną pracą w Polsce mogą postarać się o jeden z następujących dokumentów:

Kartę Pobytu, czyli dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca. Dzięki posiadaniu karty pobytu oraz ważnemu paszportowi można wielokrotnie przekraczać polską granicę bez konieczności posiadania wizy oraz potwierdzić legalność swojego pobytu podczas ewentualnej kontroli.

Zezwolenie na pracę w Polsce, czyli dokument, o który występuje pracodawca w momencie próby zatrudnienia pracownika z zagranicy. Zezwolenie  na pracę w Polsce uprawnia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do podjęcia legalnej pracy na terenie Polski w okresie do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy lub delegowania cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli pozwolenie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, przyznawane na okres do 3 lat z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie przysługuje cudzoziemcom prowadzącym działalność gospodarczą poza terytorium Polski, delegowanym do pracy na terytorium Polski przez pracodawcę z siedzibą zagranicą lub wykonującym pracę sezonową. Uzyskanie któregokolwiek z powyższych dwóch zezwoleń powinno być oznaczone w Karcie Pobytu, którą cudzoziemiec może okazać się w razie kontroli.

Legalny pobyt pracownika ze wschodu w Polsce dzięki agencji zatrudnienia

Wybierając współpracę z agencją pracy tymczasowej w celu pozyskania pracowników z zagranicy pracodawca pozwala, by wszystkie obowiązki pracodawcy związane z dopełnieniem formalności legalizacji pracownika wzięła na siebie doświadczona firma zewnętrzna. Ta, z pomocą dwujęzycznych koordynatorów i agentów współpracujących na co dzień z różnego rodzaju pracownikami są w stanie szybko i skutecznie wesprzeć pracownika w pozyskiwaniu niezbędnych zezwoleń na pobyt w Polsce i pracę.

Pomoc agencji pracy tymczasowej jest korzystna także z perspektywy cudzoziemca – agencja gwarantuje szansę na stabilne zatrudnienie, wspierając pracownika w procesie rekrutacji i znajdując posady, które odpowiadają jego kwalifikacjom. Ci, którzy chcą podjąć legalną pracę w Polsce i obawiają się formalności związanych z zalegalizowaniem swojego pobytu w kraju mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie procesu dopełniania formalności, poszukiwania zatrudnienia i rozmów z pracodawcą w kwestiach niezbędnych zaświadczeń, tak by zarówno proces pozyskiwania pracy jak i późniejszego utrzymywania stałego zatrudnienia przebiegał bez większych problemów.

Miejsc pracy w Polsce, z których chcą korzystać cudzoziemcy jest dziś naprawdę wiele, a sami pracodawcy coraz częściej przekonują się do wartości zagranicznego pracownika w Polsce. Agencje pracy tymczasowej starają się więc, by proces zatrudniania tego rodzaju siły roboczej przebiegał szybko, legalnie i bez problemów formalnych. Legalizacja pobytu w Polsce nie musi być uciążliwa!