Na czym polega audyt ISO?

Na czym polega audyt ISO?

Audyt to jedno z ważniejszych rodzajów badań, jakie przeprowadzane są w wielu firmach. Zarządzanie jakością to proces, którego audyt ISO jest dopełnieniem. Sam audyt oznacza bardzo szczegółowe badanie, które ‘zahacza’ wszystkie filarowe aspekty działania audytowanej firmy.

Podstawowym celem przeprowadzania audytu jest porównanie jakości działania firmy oraz jej systemów z zamierzonymi planami. Audyt ISO może nam zagwarantować zbliżenie się oczekiwanych skutków do celów już zrealizowanych

.
Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu ISO poprzedzają takie cele jak:

  • Badanie sposobu w jaki funkcjonuje firma,
  • Sprawdzanie skuteczności podejmowanych działań,
  • Wynajdywanie ewentualnych luk oraz błędów w działaniu firmy,
  • Korygowanie błędów, jakie popełniane są przez pracowników firmy,
  • Dążenie do doskonalenia poprzez audyty ISO.

Najważniejszym i podstawowym celem audytu ISO, jest kontrola. Dzięki takiemu badaniu, mamy szansę na zlokalizowanie błędów w konkretnych sferach działania firmy. Eliminacja wszelkich znalezionych błędów pozwoli na lepsze funkcjonowanie firmy i znacznie podniesie jej poziom oraz wartość. Firmy, które posiadają certyfikat ISO, są bardziej godne zaufania, a potencjalni klienci mogą częściej wybierać certyfikowane firmy i częściej je polecać.
Niezwykle istotą rolę pełni porównanie, czy nasze działania i zasady są w pełni zgodne z założeniami audytu. Normy i ich wymagania muszą bowiem zostać spełnione, by firma funkcjonowała w odpowiedni sposób.

Trzeba zaznaczyć, że w przypadku znalezienia błędów podczas przeprowadzania audytu ISO, nie podlegamy żadnej karze. Represje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem firmy w ogóle nie miałyby sensu. Poza tym, w znacznej większości, na przeprowadzenie audytu dotyczącego jakości, decyduje się sam właściciel danej firmy. Celem takiego badania jest poprawa działania firmy i dokonanie korekcji wszystkich błędów.

Rodzaje audytu ISO

Istnieją trzy podstawowe rodzaje przeprowadzanych badań, jakim jest audyt:

  • Wewnętrzny – przeprowadzanie tego rodzaju audytu ściśle wiąże się z uzyskaniem zaufania danej instytucji dla samej siebie,
  • Zewnętrzny to typ audytu, który pozwala nam zdobyć zaufanie wśród szerokiego grona odbiorców,
  • Certyfikacyjny jest audytem, dzięki któremu możemy zdobyć zaufanie ze stron innych instytucji i firm.

Możemy liczyć na wiele korzyści, jakie niesie ze sobą przeprowadzanie audytu. Funkcje audytu można więc podzielić na weryfikacyjną, doskonalącą, wartościującą, instruktażową, informującą oraz zapobiegawczą.

Przeprowadzanie audytu następuje najczęściej zaraz po wdrożeniu dość znanego i cenionego systemu zarządzania. Audyt ma na celu sprawdzenie wszystkich funkcji oraz tego, czy faktycznie działają zgodnie z założeniem. Pierwszy audyt – audyt wstępny lub zerowy, przeprowadzany jest zaraz po wdrożeniu. Wraz z audytem zerowym, należy opracować ideę i formę zarządzania jakością. Dodatkowo, razem z tymi czynnościami, koniecznie trzeba przeprowadzić wymagane procesy i również poddać je badaniu.

Zaraz po stworzeniu odpowiednich dokumentów firmy, należy przeprowadzić audyt wewnętrzny. Badanie takie jest przeprowadzane po nieco dłuższym czasie. Celem audytu wewnętrznego jest dokonanie oceny, czy nasza dokumentacja została stworzona w sposób prawidłowy. Poza tym, audyt pozwala sprawdzić, czy prowadzenie dokumentacji odbywa się w należyty sposób, zgodny z założeniami badań. Dokumentacja musi być wdrażana w określonych sferach działania firmy, a zasady jej prowadzenia mszą być bezwzględnie przestrzegane.
Audyt wewnętrzny ISO musi być przeprowadzany regularnie. Pozwoli to na zachowanie odpowiedniej ciągłości oraz doskonalenia działań podejmowanych przez firmę. Istnieją dedykowane narzędzie, które mogą pomóc konsultantom przeprowadzać kompletne audyty dla firm lub organizacji, jednym z nich ins2outs – platforma przesyłająca dane do chmury (więcej na temat narzędzia dowiesz się przechodząc na stronę i zaglądając do sekcji „Dla konsultantów”).