Naprawa laptopów – najczęstsze awarie

Naprawa laptopów – najczęstsze awarie

Laptopy, stanowiąc narzędzie pracy lub nauki, często eksploatowane są w sposób niezwykle aktywny.

Częstotliwość korzystania z laptopa uległa dodatkowemu zwiększeniu na przestrzeni ostatniego roku w związku z pracą i nauką w systemie zdalnym. Awaria urządzenia, które jest tak potrzebne w codziennym życiu, nastręcza więc wielu trudności.

Jakie są najczęstsze awarie zdarzające się w laptopach?

Jakakolwiek nieprawidłowość, którą użytkownik zaobserwuje w trakcie korzystania z laptopa, powinna zostać właściwie zbadana, a urządzenie niezwłocznie naprawione. Awarie dotyczące laptopów są różne, a u ich podłoża leżą zróżnicowane przyczyny. Bez trudu można jednak wskazać najczęstsze problemy, z jakimi zmagają się użytkownicy tych urządzeń.

Zalanie laptopa

Do zalania laptopa dochodzi najczęściej przez chwilę nieuwagi, na skutek zetknięcia się urządzenia z rozlanym napojem. Uszkodzeniu w takiej sytuacji ulega zazwyczaj klawiatura oraz płyta główna komputera. W wypadku zalania laptopa, konieczne jest niezwłoczne odłączenie urządzenia od źródła zasilania, a następnie wyjęcie baterii.

Czynnością zapobiegającą przedostawaniu się rozlanej cieczy do wnętrza komputera jest położenie laptopa klawiaturą do dołu. W celu przywrócenia urządzenia do stanu używalności niezbędne jest jego osuszenie i dokładne wyczyszczenie.

Przegrzanie laptopa

Jedną z najczęstszych usterek laptopa, które mogą prowadzić do poważnych w skutkach uszkodzeń, jest przegrzanie. Objawy przegrzania są łatwe do zauważenia – komputer staje się gorący w dotyku. Przyczyną tego typu awarii najczęściej jest niewłaściwe użytkowanie urządzenia skutkujące zatkaniem otworów wentylacyjnych, na przykład trzymanie laptopa na kolanach bądź na łóżku. Często powodem przegrzewania jest również zakurzenie laptopa i do rozwiązania problemu wystarczy gruntowne czyszczenie.

Uszkodzenie matrycy 

Uszkodzenie matrycy to awaria powstała najczęściej na skutek obrażeń mechanicznych urządzenia, na przykład upadku z wysokości. Objawia się pojawieniem się na ekranie plam lub pajączków, a także martwych pikseli. W wypadku tego typu usterek najczęściej konieczna jest wymiana uszkodzonej matrycy.

Uszkodzenie gniazda zasilania

Awaria gniazda zasilania to częsty problem związany ze wzmożoną eksploatacją laptopa. Jej pierwszymi oznakami są przerwy w ładowaniu urządzenia, które sygnalizują konieczność jego naprawy. W wypadku braku podjęcia czynności naprawczych, problem będzie eskalował aż doprowadzi do całkowitej niemożności ładowania baterii i w efekcie do braku możliwości ponownego włączenia laptopa.

Uszkodzenie obudowy i klawiatury

Uszkodzenia w obrębie klawiatury i obudowy laptopa powstają najczęściej na skutek obrażeń mechanicznych, takich jak uderzenie bądź upadek. W wypadku ich pojawienia się, konieczna jest zazwyczaj wymiana uszkodzonych elementów, czasami możliwe jest ich sklejenie lub zespawanie.

Awarie systemu operacyjnego

Awarie systemu operacyjnego objawiają się na różne sposoby:

 • spowolnionym działaniem laptopa
 • brakiem ładowania systemu
 • pojawieniem się blue screen
 • samoistnym resetowaniem się laptopa

W razie wystąpienia jakiejkolwiek oznaki wskazującej na awarię systemu operacyjnego konieczna jest jego naprawa i konserwacja lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, całkowita reinstalacja.

Czy warto samodzielnie naprawiać usterki laptopa?

Samodzielne wykonywanie napraw usterek laptopa przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy w zakresie konserwacji tego typu urządzeń może odnieść skutki odwrotne od zamierzonych. Próby reperacji komputera na własną rękę często kończą się powstaniem jeszcze większych uszkodzeń sprzętu.

Dla bezpieczeństwa swojego oraz laptopa wraz z zawartymi na urządzeniu danymi, w celu naprawy usterek warto skorzystać z usług profesjonalnych serwisów komputerowych.

naprawa laptopa

Zalety oddania uszkodzonego sprzętu do serwisu 

Oddanie uszkodzonego laptopa do serwisu ma wiele zalet. Przede wszystkim można liczyć na profesjonalną naprawę laptopa na najwyższym poziomie, obejmującą szeroki wachlarz usług, między innymi:

 • wymianę matryc
 • wymianę układów BGA
 • wymianę podzespołów bazowych
 • wymianę klawiatury
 • wymianę uszkodzonych gniazd
 • naprawę podświetlań matryc
 • naprawę zasilaczy
 • inspekcję endoskopową
 • konserwację
 • instalację i naprawę systemów operacyjnych
 • usuwanie wirusów
 • wykonywanie kopii zapasowych

Każda usługa wykonana przez profesjonalny serwis posiada ponadto gwarancję, umożliwiającą klientowi złożenie reklamacji. Dodatkową zaletą korzystania z serwisu jest pewność wykonania napraw przy użyciu najnowszych technologii zapewniających precyzję i szybkość usunięcia przyczyn awarii.

Argumentem przemawiającym za oddaniem uszkodzonego laptopa do wysokiej jakości punktu serwisowego jest ponadto możliwość wypożyczenia laptopa zastępczego na czas trwania naprawy.