Platforma EPALE

Platforma EPALE

EPALE jest to platforma finansowana ze środków programu Erasmus+, która zrzesza społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów. EPALE zapewnia szerokie zasoby wysokiej jakości precyzyjnych informacji, które zainteresują praktyków z sektora kształcenia dorosłych. Platforma EPALE jest na co dzień zarządzana przez Centralne Biuro z pomocą 37 Krajowych Biur w całej Europie. Więcej o platformie EPALE dowiedzą się Państwo na stronie internetowej.

 

 

Dane firmy

Adres: al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa

Telefon: 507 940 028

Poczta elektroniczna: epale@frse.org.pl

Adres strony internetowej:https://epale.ec.europa.eu/pl