Polecane szkolenia dla firm zajmujących się żywnością

Polecane szkolenia dla firm zajmujących się żywnością

Wymagania dla producentów żywności w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych są wyjątkowo wysokie. Międzynarodowe standardy stworzone przez europejskie sieci handlowe, w tym normy IFS i BRC, stanowią obecnie podstawę dla budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Ich wdrożenie i uzyskanie certyfikatu może być dla wielu firm przepustką na rynki krajowe i międzynarodowe, ale też podstawą do wzmocnienia wewnętrznej organizacji działań przedsiębiorstwa. Aby wdrożyć i spełnić wymogi normy, dobrym punktem startowym dla przedsiębiorców będzie skorzystanie z dedykowanych szkoleń w zakresie norm BRC, IFS oraz innych standardów żywieniowych. Na które warto zwrócić szczególną uwagę?

Szkolenia z norm w branży spożywczej

Przedział tematyczny szkoleń, jakie są organizowane przez jednostki certyfikujące w ramach zarządzania bezpieczeństwem i jakością w branży spożywczej jest dość szeroki i dedykowany dla pracowników różnego szczebla. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, w szkoleniach mogą brać udział pracownicy niższych szczebli, zobowiązani do codziennego stosowania się do wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem po jego wdrożeniu, managerowie, specjaliści działu wdrażania standardów i kontroli jakości, a także członkowie wyższego szczebla kierownictwa oraz audytorzy wewnętrzni i wiodący, których rolą będzie nadzorowanie przebiegu wdrażania i stosowania wytycznych przyjętych norm.

Wśród ciekawszych szkoleń, jakimi warto zainteresować się w kontekście bezpieczeństwa żywności należy wymienić przede wszystkim szkolenia IFS i BRC. Obydwie normy (niemiecko-francuska oraz brytyjska) zostały stworzone dla dostawców żywności dla największych sieci handlowych i są obecnie stosowane w wielu firmach produkujących na rynek krajowy i zagraniczny. Norma IFS została w 2020 roku zaktualizowana do nowej wersji IFS w.7, dostosowując wymagania do aktualnych potrzeb branży przemysłu spożywczego. Przejście szkolenia w zakresie nowych wymogów normy może pomóc w przygotowaniu się do wdrożenia zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem. Podobnie wygląda kwestia szkoleń z zakresu normy BRC, która przeszła aktualizację do wersji 8 i wprowadziła nowsze, bardziej szczegółowe wymagania dla producentów żywności, sprzedawców detalicznych i firm z sektora gastronomicznego.

Szkolenia IFS i BRC – poznaj najnowsze wydania standardów bezpieczeństwa żywności

Szkolenia w zakresie podstawowych norm branży spożywczej – IFS oraz BRC skupiają się na wprowadzeniu do wymagań standardów przez sieci handlowe, przedstawieniu zasad oceny przedsiębiorstwa w czasie audytu oraz przygotowaniu pracowników i osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu opartego o BRC/IFS do zmian i stosowania wymogów normy w praktyce. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy zmian, jakie zostały na niesione w nowych wersjach standardów IFS i BRC, a także zagadnienia w obrębie których normy pokrywają się z innymi globalnymi standardami dla producentów żywności (HACCP oraz ISO 22000).

Certyfikacja żywności szkolenie

Bureau Veritas to jednostka, dzięki której możliwa jest certyfikacja żywności – szkolenie z IFS 7 zostało przygotowane w taki sposób, aby jego odbiorcami stali się pracownicy wszystkich szczebli branży spożywczej.

Kiedy warto zainwestować w szkolenia z norm dla bezpieczeństwa żywności?

Odpowiednie przygotowanie się do procesu wdrożenia standardów może wpłynąć znacząco na ułatwienie budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zwiększyć wewnętrzną organizację w firmie, a także zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów i wykrycia nieprawidłowości niezgodnych z wytycznymi normy. W związku z tym szkolenia stanowią dla firm wartościowe narzędzie wsparcia na każdym etapie pracy z BRC, IFS, HACCP, ISO 22000, VLOG, MSC czy innymi standardami stosowanymi w branży żywieniowej.

Firma powinna dopasować tematykę szkoleń i ich zakres do swoich aktualnych potrzeb i wymagań, zwracając uwagę na branżę w której działa oraz grupę odbiorców, do jakich szkolenie jest kierowane.

Akredytowane jednostki certyfikujące, które oferują szkolenia w zakresie standardów żywieniowych zapewniają możliwość przygotowania szkoleń, także w trybie online, dla pracowników wszystkich szczebli w branży spożywczej. Szkolenie może zostać zorganizowane dla osób najniższego szczebla, odpowiedzialnych za bieżące stosowanie się do wymogów norm na podstawie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów zarządzania. O szkolenia warto zadbać szczególnie w okresie przygotowywania się co certyfikacji systemu – osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, audytorzy systemów oraz kierownictwo firmy powinny odpowiednio zadbać o prawidłowe zrozumienie wymogów normy i dopasowanie ich do specyfiki działania firmy.