Poznaj elementy składające się na systemy przeładunkowe

Wymagania branży TSL odnośnie usprawnień załadunku i rozładunku towarów stają się w obliczu nieustannie rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi coraz bardziej skonkretyzowane. Tam, gdzie do niedawna radzono sobie dzięki wielu rozwiązaniom tymczasowym i sile mięśni, dziś montuje się specjalistyczne ułatwienia dostępu gwarantujące jeszcze większą sprawność i efektywność pracy magazynowej. Bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i samych towarów załadunek to dziś podstawa działalności magazynów, hurtowni czy punktów segregacji paczek. Co wchodzi w skład standardowego dziś systemu przeładunkowego?

Elementy dużego kalibru – rampy i doki załadunkowe

Rampa przeładunkowa to podstawowy element każdego magazynu, pozwalający na umieszczanie i zdejmowanie towarów z platformy samochodu. Standardowo w rampy wyposaża się dziś wszystkie budynki magazynowe, punkty przyjęcia towarów w marketach i centrach handlowych, czy wszelkiego rodzaju hale przemysłowe wymagające odbioru towarów i przewożenia ich w inne miejsce. Aby jednak rampy mogły działać jak należy i dopasowywać się do różnego rodzaju pojazdów, bardzo często konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów peryferyjnych takich jak doki i pomosty załadunkowe.

Odpowiednia konfiguracja ramp i doków załadunkowych pozwala na optymalizację załadunku. Nie ulega wątpliwości że pozwala ona na oszczędności z czego coraz częściej korzystają firmy w różnych branż.

Te pierwsze to nic innego, jak przedłużenie budynku magazynowego – tunel, który łączy obszar na zewnątrz magazynu z jego wnętrzem, stanowiąc dodatkową izolację przed wahaniami temperatur i wszelkimi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Doki są automatycznie wyposażane w specjalnie zaprojektowane uszczelnienia oraz wyrównawcze rampy przeładunkowe, dzięki którym załadunek towarów przebiega bez większych zakłóceń i problemów z dojazdem samochodu dostawczego do budynku.

Platformy i pomosty załadunkowe, służące do wyrównania poziomu pomiędzy powierzchnią magazynu a płaszczyzną samochodu dostawczego są jako elementy wyposażenia bardzo zróżnicowaną grupą systemów załadunkowych. Na rynku pojawia się dziś mnóstwo opcji, które mogą być montowane na stałe (jako faktyczne, automatyczne rampy przeładunkowe) lub stanowić rozwiązania przenośne, oferując mniejszą bądź większą wytrzymałość na obciążenia, czy w końcu gwarantując pokrycie mniejszej lub większej różnicy poziomów pomiędzy platformą załadunkową, a płaszczyzną pojazdu.

Bezpieczny dojazd do rampy – naprowadzacze kół

Kolejnym istotnym elementem nowoczesnych systemów przeładunkowych są niezwykle wytrzymałe stalowe rury montowane w podłożu tuż przed rampą załadunkową. Ich zadaniem jest naprowadzanie kół samochodu dostawczego na właściwy tor jazdy, umożliwiający bezpieczne dokowanie pojazdów do rampy. Dzięki systemom naprowadzającym, operatorzy samochodów dostawczych nie muszą wykonywać niezliczonej ilości manewrów w celu prawidłowego ustawienia się przy rampie i umożliwienia załadunku i rozładunku towarów. Ułatwienie to jest szczególnie zauważalne i praktyczne w przypadku dużych TIR-ów, których gabaryty nie pozwalają na bardzo precyzyjną pracę nawet najbardziej wprawionym kierowcom.


Szczegóły techniczne dotyczące systemów przeładunkowych znaleźć można na stronie firmy Torsystem – dystrybutora nowoczesnych systemów przeładunkowych.


Naprowadzacze kół gwarantują bezpieczeństwo zarówno ludziom pracującym przy platformie rozładunkowej, jak i całej architekturze magazynu oraz samym pojazdom dostawczym. Samochód jest ustawiany dzięki nim prostopadle do rampy rozładunkowej, przez co nie ma szans na obijanie się o ściany bramy wjazdowej czy uszczelnienia doku przeładunkowego. Oczywiście, biorąc pod uwagę stabilną i wytrzymałą konstrukcję naprowadzaczy kół, warto pamiętać także o różnego rodzaju akcesoriach takich jak amortyzatory uderzeń chroniące koła przed uszkodzeniami, czy sygnalizacji świetlnej kierującej ruchem pojazdów na terenie placu przed strefą załadunków.

Uszczelnienia bram – towary bezpieczne w każdych warunkach

Elementem, który został częściowo poruszony w trakcie omawiania tematu doków załadunkowych są wszelkiego rodzaju bramy i zabezpieczenia uszczelniające stanowisko dokujące i nie dopuszczające do mieszania się powietrza z zewnątrz i wewnątrz magazynu. Rozwiązania takie są idealne w każdej branży, która ma do czynienia z produktami wrażliwymi temperaturowo lub wymagającymi specjalnych warunków przechowywania. Dobrym przykładem jest tu branża spożywcza, dla której stabilna temperatura jest jednym z elementów kluczowych. Wzmocnienia doków i bram załadunkowych gwarantują zabezpieczenie towarów na każdym etapie ich trasy, a w tym wypadku w momencie załadunku, rozładunku i transportu.