Promocja

Promuj się w naszym serwisie. Prześlij artykuł do opublikowania w serwisie. Artykuł musi spełniać poniższe warunki:

  1. Artykuł musi być zgodny z tematyką naszego serwisu
  2. Objętość artykułu to nie więcej niż 800 słów
  3. Każdy artykuł to maksymalnie 3 zdjęcia o wadze 200KB każde
  4. Każdy artykuł musi zostać przesłany w wersji sformatowanej
  5. Artykuł może zawierać maksymalnie 2 linki (do jednej domeny, np. jeden do strony głównej, drugi do strony z promocją).

Publikacja jest płatna.

Prosimy o wysłanie wiadomości poprzez formularz kontatkowy