Standard IFS Food – kto musi go przestrzegać?

Standard IFS Food – kto musi go przestrzegać?

Standard IFS Food to międzynarodowa certyfikacja, pierwotnie opracowana przez stowarzyszenia z Francji, Włoch i Niemiec, która obecnie należy do grupy Międzynarodowych Standardów (International Featured Standards) dotyczących bezpieczeństwa w produkcji i łańcuchu dostaw w sektorach żywności i higieny. W związku z rozwojem marek własnych w sektorze dystrybucji żywności, Federacja Dystrybutorów Niemieckich (HDE), we współpracy z Francuską Federacją Dystrybutorów i Włoskim Stowarzyszeniem Dystrybutorów, opracowała w 2003 r. standard mający na celu ochronę firm poprzez określenie ścisłych kryteriów kwalifikacji i wyboru dostawców.

Zapewnia uznane międzynarodowe standardy, daje jasność i przejrzystość w procesie produkcyjnym firmy, umożliwia ciągłe doskonalenie procesów wewnętrznych i generuje pozytywny wizerunek wobec klientów, dostawców i opinii publicznej.

Norma IFS Food umożliwia wszystkim producentom żywności standaryzację procesów w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji, uproszczenia procesów i uczynienia ich bardziej wydajnymi i zyskownymi.

Wśród dużych firm, które wymagają standardu IFS, są Aldi, Carrefour, a także Auchan. O standard ten będą się zatem ubiegać firmy, które chcą dostarczać żywność do tych właśnie sieciówek.

Dla kogo jest przeznaczony IFS Food?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że standard IFS Food jest zalecany dla firm zajmujących się przetwarzaniem, a także pakowaniem żywności. W przypadku innych firm z branży istnieje wiele standardów IFS mających zastosowanie w każdym konkretnym przypadku.

O standard IFS Food mogą ubiegać się:

 • dostawcy żywności,
 • pośrednicy,
 • firmy oferujące usługi logistyczne,
 • producenci środków czystości i higieny osobistej,
 • hurtownicy.

Wdrożenie wspomnianego standardu jest dowodem na to, że proces działa prawidłowo i efektywnie, umożliwiając m.in. zmniejszenie liczby wycofywanych produktów. Certyfikacja IFS umożliwia osiągnięcie poprawy jakości i stworzenie nowych możliwości sprzedaży, ponieważ certyfikacja coraz częściej staje się wymogiem dla coraz większej liczby dystrybutorów i producentów. Certyfikacja IFS dowodzi nie tylko, że wytwarzane przez firmę produkty są bezpieczne, ale również, że potrafimy wdrożyć specyfikacje klienta.

IFS Food

System IFS zapewnia również dostęp do bazy danych, dzięki której można szybko i łatwo znaleźć potencjalnych dostawców, a inne firmy mogą znaleźć naszą firmę. Oprogramowanie auditXpress oferuje dodatkowe zalety techniczne, które doskonale przygotowują do audytu IFS i mogą być wykorzystywane również do audytów wewnętrznych.

Korzyści dla firmy

Posiadanie Standardu IFS Food niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Standard IFS Food:

 • zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość procesów i produktów. Prowadzi to do wzrostu zaufania klientów do sprzedawanych produktów, a tym samym do wysokiej rentowności;
 • gwarantuje wysoką jakość produktów;
 • ogranicza wycofywanie produktów z rynku. Dzięki systemowi IFS Food firma zmniejszy prawdopodobieństwo konieczności wycofania produktu z rynku, biorąc pod uwagę kontrolę nad procesami w niej zachodzącymi;
 • ustanawia wspólny i koherentny system oceny, który gwarantuje zgodność z wszelkiego rodzaju normami prawnymi pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności.
 • pozwala producentom i dystrybutorom na redukcję kosztów i czasu. Daje również możliwość dążenia do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, przyczyniając się do dalszej redukcji kosztów i czasu w procesie produkcyjnym;
 • świadczy o istnieniu i wyczerpującej kontroli procesów w danej firmie. Pozwala to na zorganizowaną komunikację z zainteresowanymi stronami;
 • umożliwia bardziej bezpośrednie i sprawne zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności. Zapewnia również pełną kontrolę nad alergenami i ewentualnymi nietolerancjami produktów;
 • oferuje wszystkim pracownikom możliwość dostępu do szkoleń z różnych tematów związanych z IFS, takich jak higiena żywności, oszustwa żywnościowe, ochrona żywności, kontrola alergenów, obróbka żywności, itp.;
 • wdrożenie IFS zaopatruje firmę w dokumentację potwierdzającą, że plany Food Fraud i Food Defense zostały prawidłowo wdrożone i udokumentowane;
 • większa konkurencyjność na rynku. Dzięki IFS Food firma będzie miała dostęp do rynków zagranicznych, na których wymagany jest ten standard, a także będzie wyróżniała się na tle konkurencji, która nie posiada certyfikatu.

IFS Food

Jak można się przygotować do certyfikacji IFS Food?

Firmy, które odpowiednio się przygotują, często mają przewagę, jeśli chodzi o certyfikację. Ważne jest pozytywne nastawienie pracowników, ich zaangażowanie oraz nastawienie, za ponadto ustalenie ram czasowych dla wdrożenia i oceny.