Usługi AML – działanie przeciwko praniu pieniędzy

Każdy przedsiębiorca podejmujący działania prowadzące do korzyści finansowych bądź mogące przynieść korzyści stronom trzecim działa w obrębie obowiązującego prawa.

(więcej…)