Usługi AML – działanie przeciwko praniu pieniędzy

Każdy przedsiębiorca podejmujący działania prowadzące do korzyści finansowych bądź mogące przynieść korzyści stronom trzecim działa w obrębie obowiązującego prawa. Musi stosować się bezwzględnie do zasad prawnych bez względu na wprowadzane w prawie zmiany. Jednym z obszarów, który w ostatnich latach...