Orzeczenia techniczne zabytków – co się w nich znajduje?

Budynki określone mianem zabytku to szczególny przypadek, w którym nie wystarczy zwyczajne i bieżące kontrolowanie stanu używalności budynku zgodne z wymogami prawa budowlanego. O zabytki trzeba dbać bez względu na to, czy są one przeznaczone do użytku czy też nie, a ich stan nie może odbiegać od współczesnych standardów nawet gdy budynki te powstały setki lat temu. Z tego też powodu konieczne są regularne kontrole Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i powstałe na ich podstawie oceny zawarte w orzeczeniu technicznym zabytków. Co się w nim znajduje, co podlega ocenie i kto może je wystawić?

(więcej…)