Technologia filtracji w workach filtracyjnych

Technologia filtracji w workach filtracyjnych to system takich rozwiązań, które pełnią kluczową rolę w usuwaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń. W związku z tym nie powinno nas dziwić, że worki filtracyjne są powszechnie stosowane w przemyśle, w tym między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym oraz energetycznym.

W każdym z nich są one w stanie zapewnić odpowiednią czystość i jakość produktów, nie szkodząc przy tym środowisku naturalnemu. W dwudziestym pierwszym wieku stosuje się różne technologie filtracji w workach filtracyjnych. Każda z nich ma swoje zalety i wady, co nie pozostaje bez wpływu na skuteczność filtracji oraz efektywność usuwania cząstek i zanieczyszczeń.

Technologia filtracyjna niejedno ma imię. Jakie rozwiązania wchodzą w skład tej kategorii? Filtracja przez sitodruk  i nie tylko

Do popularnych technologii stosowanych w workach filtracyjnych zalicza się filtrację poprzez sitodruk. W ramach tej technologii czyszczącej na powierzchnię worka filtracyjnego nanosi się powłoki o różnych grubościach. Dzięki temu możliwe jest stworzenie wielu otworów. Dlaczego się to robi? Otwory te pozwalają na przepływ danej cieczy, jednocześnie skutecznie powstrzymując przy tym cząstki i zanieczyszczenia, których objętość przekracza określone rozmiary.

Metoda filtracji przez sitodruk uchodzi za rozwiązanie zapewniające wysoką skuteczność w zakresie usuwania cząstek. Wprawdzie zwraca się czasem uwagę na jej pewne słabości (mają one dotyczyć w szczególności skuteczności w powstrzymywaniu cząstek o bardzo małej wielkości).

Filtracja włókninowa

Kolejną popularną technologią stosowaną w workach filtracyjnych, na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę, jest metoda czyszczenia określana jako tzw. filtracja włókninowa. Worki filtracyjne wykonane są wówczas z użyciem specjalnych włóknin. Są one charakterystyczne z uwagi na swoją trójwymiarową strukturę. Taki sposób przygotowania worków filtracyjnych sprawia, że możemy dzięki temu liczyć na wysoką powierzchnię filtracyjną.

Włókniny mogą być wykonane z różnych materiałów, do których zalicza się na przykład:

  • polipropylen,
  • poliestrowe włókna termoplastyczne,
  • włókna szklane.

Włókniny, których używa się w celu stworzenia powłok filtrujących, są wyposażone w mikroskopijne kanały, które umożliwiają przepływ czystego medium, jednocześnie zatrzymując niepożądane cząstki i zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni i wewnątrz włóknin. Tego typu technologia filtracyjna charakteryzuje się wysoką skutecznością w zakresie usuwania cząsteczek o różnych wielkościach, a także dość dobrą selektywnością.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ worki filtracyjne mogą być wyposażone w dodatkowe warstwy lub powłoki, które wzmacniają ich właściwości czyszczące. Przykładowo, zwraca się uwagę na to, że worki filtracyjne mogą być wyposażone w powłokę hydrofobową, która odpowiada za odprowadzanie wody oraz substancji oleistych.

Oprócz tego ważną rolę pełni powłoka antystatyczna, która ma za zadanie zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Takie dodatkowe właściwości mogą odgrywać ważną rolę w przypadku specyficznych zastosowań, w ramach których istnieje np. potrzeba skutecznego usuwania wybranych rodzajów zanieczyszczeń.

Wybór metody zależy od Twoich potrzeb

Różnice, jakie zachodzą między poszczególnymi technologiami worków filtracyjnych, wywierają bezpośredni wpływ na to, jaki system filtracji lepiej zastosować w danym urządzeniu. 

Przykładowo, jak już wspominaliśmy, filtracja przez sitodruk cechuje się wysoką skutecznością w usuwaniu większych cząstek, ale trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami w przypadku drobniejszych elementów. Z kolei filtracja włókninowa oferuje wysoce skuteczną filtrację dla cząsteczek o różnych rozmiarach – także tych mniejszych. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że może być ona mniej skuteczna w usuwaniu niektórych rodzajów zanieczyszczeń. Do tych ostatnich zalicza się na przykład rozpuszczone substancje chemiczne.

Trzeba mieć na uwadze, że warstwy lub powłoki w workach filtracyjnych pozwalają dostosować właściwości worków filtracyjnych do specyficznych potrzeb, ale mogą również wpływać na wydajność i koszt.

Podsumowanie

Podsumowując, wybór odpowiedniej technologii w zakresie worków filtracyjnych jest uzależniony m.in. od takich czynników jak konkretne wymagania użytkownika. Dostępność różnych technologii to czynnik, który sprawia, że możemy dobrać worki filtracyjne w zależności od tego, z jakim rodzajem zanieczyszczeń mamy do czynienia oraz jaką skuteczność podczas powstrzymywania szkodliwych chcemy uzyskać. Skuteczność filtracji i selektywność w usuwaniu cząstek i zanieczyszczeń to kluczowe czynniki wpływające na efektywność pracy w procesach przemysłowych.