Tłumaczenia dokumentów na angielski

Tłumaczenia dokumentów na angielski

Wiele osób w różnym wieku wybiera pracę za granicą. Najwięcej naszych rodaków wybiera Wielka Brytanię. Nie jest to jednak jedyny kierunek. Wykształcone w różnych dziedzinach osoby mogą również podejmują próbę zarobku w Anglii. Szykując się do zgromadzić wszelkie dokumenty będące potwierdzeniem naszych kwalifikacji oraz uprawnień. Są to przede wszystkim dyplomy ukończenia studiów, uprawnienia do obsługi rozmaitych maszyn czy inne przydatne zaświadczenia. Posiadanie takich dokumentów pomoże w znalezieniu dobrej pracy. By się tak stało muszą być napisane po angielsku. W tym momencie niezastąpione stają się usługi tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Ważne usługi

Wiele osób słyszało o tym zawodzie, nie każdy jednak wie czy tłumacz dokładnie się zajmuje. Jego priorytetowym zadaniem jest tłumaczenie dokumentów, które wymagają oficjalnego świadectwa zgodności z oryginałem. Po każdym zleconym tłumaczeniu, jego wykonawca musi odnotować je w ewidencji zwanej repertorium. Jest to specjalny dziennik, w którym wpisuje się datę przyjęcia dokumentu oraz zwrotu wraz z opisem. Uwzględnia się także wysokość pobranej opłaty.

Rodzajów dokumentów, jakie tłumacz przysięgły może przełożyć na język angielski jest wiele.

Do zdobycia pracy w Anglii mogą być potrzebne świadectwa pracy, dyplomy z ukończonych studiów. Ważne dokumenty to też akt urodzenia czy zaświadczenie o niekaralności. Istotne są też uprawnienia na różnego rodzaju sprzęt jak dźwigi, wózki widłowe, koparki

Wymienione dokumenty muszą zostać przetłumaczone zgodnie z prawdą. To właśnie gwarantuje tłumacz przysięgły. To nie jedyne usługi tłumacza.

Szerszy zakres

Niekoniecznie musimy wyjeżdżać do Anglii by prowadzić interesy. Możemy założyć firmę, handlową. W tym wypadku konieczne będzie przetłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów biznesowych jak akty rejestracyjne, biznesplany, akty założycielskie. Warunki współpracy, przy prowadzeniu firmy handlowej, czy też zasady sprzedaży oraz dostaw muszą być dostępne w obu językach.

Ważną kwestią, jeżeli już mieszkamy za granicą, są wszystkie posiadane przez nas dokumenty prawne. Nie chodzi tu tylko o zaświadczenia o niekaralności. W grę wchodzą posiadane przez nas wszelkie akty notarialne, testamenty, jeżeli posiadamy rodzinę w Anglii, akty prawne, pełnomocnictwa. Tak wiec, w wielu sytuacjach usługi tłumacza przysięgłego mogą nakazać się przydatne. Warto pamiętać, że tłumaczenia działają w drugą stronę i mamy możliwość przetłumaczyć dokumenty z angielskiego na polski.

Liczne korzyści

Szukanie pracy w Anglii zasadniczo nie różni się od tych samych działań prowadzonych w kraju. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej musimy pokazać się z najlepszej strony. W procesie rekrutacji musimy posiadać przy sobie dokumentację potwierdzającą nasze kwalifikacje. Dyplomy ukończenia studiów, świadectwa pracy, uprawnienia i certyfikaty. Wszystko to powinno być przetłumaczone na angielski. O to właśnie zadba tłumacz przysięgły, dzięki niemu nasze dokumenty będą szczegółowo przełożone.

Tekst powstał dzięki współpracy z wrocławskim biurem tłumaczeń yellow.pl