Trendy na rozwój pracowników w 2021 roku

Trendy na rozwój pracowników w 2021 roku

Rok 2020 ze względu na szalejącą pandemię przyniósł wiele niekorzystnych zmian w różnych dziedzinach życia.

Ludzie musieli dostosować się do nowej rzeczywistości i ograniczeń, także w swoim środowisku pracy. Sporo firm było zmuszonych do przestawienia się z trybu pracy zdalnej na hybrydowy albo zupełnie online.

Większość z nich miała „przećwiczony” taki wariant już wcześniej, ale nigdy na taką skalę, więc realizacje planów rozwoju cyfryzacji zostały znacznie zdynamizowane w ostatnim okresie.

Właśnie jednym z nielicznych pozytywnych aspektów Covid-19 jest poszukiwanie nowych sposobów zarządzania, komunikacji, współpracy, a także doszkalania.

NOWY WYMIAR SZKOLEŃ

Szkolenia stacjonarne z wydrukowanym materiałem jednakowym dla wszystkich stają się przeszłością. Standardem jest przeniesienie nauki z sal konferencyjnych do internetu w trybie online, co stanowi kolejny etap rozwoju edukacji. Dodatkowo klasyczne webinary zaczynają być wypierane przez multimedialne prezentacje zawierające animacje, quizy oraz test końcowy.

Co najważniejsze, nieistotna staje się lokalizacja oraz termin – ten sam materiał mogą przyswajać ludzie z całego świata w dowolnym czasie, we własnym tempie, o każdej porze i w każdym miejscu, gdzie aktualnie przebywają. Podobnie słuchacze nie są ograniczeni w wyborze trenera do miejscowego, dzięki czemu mają dostęp do najnowszych danych oraz metod szkoleniowych.

WIRTUALNIE, ALE CORAZ BARDZIEJ „PO LUDZKU”

Początek komputeryzacji kojarzony jest z pozbawioną cech ludzkich maszyną, która podawała „suche”, nieobrobione dane. Teraz nadszedł moment przyjaźniejszych interfejsów z systemami dającymi człowiekowi korzyści użytkowania. Tak samo jest w kształceniu cyfrowym, gdzie ludzie otrzymują pakiety szkoleń coraz bardziej interaktywnych (Interaktywne szkolenie online? To możliwe!).

W dużej mierze wpłynął na to rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja czy rzeczywistość wirtualna, przez co kursy online można wzbogacać o praktyczne instruktaże czy stwarzać warunki do nauki poprzez oglądanie eksperymentów, które byłyby ciężkie do przeprowadzenia bez spotkań stacjonarnych.

Obecnie sztuczna inteligencja zbliża się do zdolności skutecznego szkolenia i oceny uczniów, a kursy przeobrażają się pod danego człowieka i są coraz bardziej spersonalizowane. Nowy wymiar przekazywania wiedzy polega na zindywidualizowanym podejściu do każdego pracownika. To człowiek określa, kiedy chce się uczyć oraz może wybierać materiały, które go najbardziej interesują.

SKUPMY SIĘ NA MŁODYCH

Informacje oraz wiedza zaczynają być podawane coraz bardziej przystępnie, aby mocniej zaangażować i skoncentrować uwagę szkolących się. Na rynek pracy wkroczyło pokolenie, które nie pamięta czasów przedsmartfonowych, będące w ciągłym biegu i posiadające mniejszą umiejętność skupienia uwagi.

Dla niego dedykowane są mikroszkolenia, czyli przekazywanie wiedzy w kilkuminutowych pakietach będących w pełni niezależnymi, kompletnymi i komplementarnymi modułami oraz szkolenia gamingowe, które są oparte na interesujących scenariuszach. Oczywiście wszystko jest prezentowane głównie na urządzeniach mobilnych w atrakcyjny wizualnie sposób, aby jeszcze bardziej zachęcić użytkowników.

trendy na rozwój pracowników 2021

UCZĘ SIĘ, WIĘC JESTEM…W INNYM DZIALE

Przewiduje się, że z powodu sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji około 14 % światowej siły roboczej do 2030 r. będzie zmuszona do zmiany stanowiska. W związku z tym coraz częściej poszukuje się na rynku pracownika, który niekoniecznie zna wąską specjalizację, ale jest „kompaktowy”, posiada umiejętności adaptacyjne zmiany swojego środowiska pracy oraz kwalifikacji. W najbliższych latach firmy będą intensywnie inwestować w przekwalifikowanie swoich pracowników, aby przygotować ich na nadchodzące zmiany.

Dzięki elastycznemu systemowi rozwoju poprzez nowe metody szkoleń pracownicy stają się kowalami własnego losu, ponieważ sami najlepiej wiedzą, jakie mają zainteresowania i atuty, a wyżej wspomniane narzędzia pozwalają im w najbardziej przyswajalny dla nich sposób nabyć nową wiedzę.

Ich większa autonomiczność jest obupólną korzyścią, a zarządzanie firmą jest łatwiejsze, jeśli jednostki są bardziej niezależne i samodecydujące. Pokazuje to, jak widoczny jest wpływ szkoleń na rozwój pracowników. Pandemia być może uwypukliła nowy trend, mówiący o tym, że pracę równie sumiennie, a nawet lepiej można wykonywać w trybie elastycznym także w domu.

Być może praca wokół życia z bardziej partnerskim traktowaniem pracownika ma lepszy, silniejszy aspekt dla rozwoju firm, jak również szerszy w postaci zadowolenia społeczeństwa.