Usługi AML – działanie przeciwko praniu pieniędzy

Usługi AML – działanie przeciwko praniu pieniędzy

Każdy przedsiębiorca podejmujący działania prowadzące do korzyści finansowych bądź mogące przynieść korzyści stronom trzecim działa w obrębie obowiązującego prawa.

Musi stosować się bezwzględnie do zasad prawnych bez względu na wprowadzane w prawie zmiany. Jednym z obszarów, który w ostatnich latach przeszedł sporo zmian prawnych jest sektor finansowy, a precyzyjniej ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W dniu 5 czerwca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, którą w 2016 roku wprowadzono w życie także w Polsce.

Podmioty jej podlegające muszą wprowadzić więc w swoich szeregach zmiany, które zapewnią im zgodność z obowiązującymi przepisami, a w celu tym korzystają często z oferowanych przez kancelarie prawne usług AML. Na czym polega sama ustawa i w jaki sposób prawnicy pomagają przedsiębiorcom w jej zastosowaniu?

AML (Anti-Money Laundering) – założenia nowej ustawy

kancelaria aml

Jedną z głównych grup przedsiębiorców, którzy zgodnie z założeniami nowej ustawy o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, są firmy działające w dziedzinie nowych technologii oraz podmioty zajmujące się obrotem kryptowalut, prowadzeniem giełd kryptowalutowych i kantorów krypto.

To właśnie te waluty, ze względu na rosnącą popularność i brak precyzyjnych przepisów je regulujących stanowiły dla finansów największe zagrożenie i mogły być wykorzystywane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nowa dyrektywa wprowadzona przez UE ma takim praktykom zapobiegać, narzucając na przedsiębiorców zupełnie nowy zakres wymagań w ramach ochrony danych czy konkretnych działań firmy i jej pracowników.

AML w firmie – co należy zrobić, by uzyskać zgodność z dyrektywą?

W ramach działań uniemożliwiających pranie brudnych pieniędzy bądź finansowanie terroryzmu, przedsiębiorcy powinni wprowadzić w swoich firmach kompleksowy system zarządzania ryzykiem w obszarze AML, w ramach którego skoncentrują się na tworzeniu procedur i wytycznych zgodnych z założeniami uchwalonej dyrektywy, ale też zrozumiałych dla pracowników wszystkich szczebli i możliwych do stosowania w codziennej pracy.

Ważnym aspektem we wdrażaniu tego typu systemów jest przyjęcie odpowiedniej roli przez kierownictwo firmy, które to ma ponosić odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych w ustawie i działania pracowników, ale powinno też czynnie uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu zmian proceduralnych.

kancelaria anti-money laundering

Jednym z wymogów prawnych w zakresie AML jest odpowiednie udokumentowanie faktu stosowania przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dokumentacja taka posłuży w racie kontroli jako narzędzie weryfikacji wprowadzonych zmian i stosowania się przez przedsiębiorstwo do wymagań prawnych, dlatego też ważne jest by realnie oddawała stan faktyczny działań firmy i stosowania się pracowników do obowiązujących przepisów.

Jak dostosować się do przepisów AML?

Wdrożenie wszystkich zmian uwzględniających nową dyrektywę dotyczącą działań z zakresu AML wymaga nie tylko doskonałej znajomości prawa i założeń normy, ale też umiejętnego zastosowania jej w praktyce, dlatego też dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w tej dziedzinie.

Dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem w obrębie całej firmy powinno być oparte na wnikliwym audycie wstępnym, przygotowaniu raportów z zaleceniami zmian, analizie ryzyka, przygotowaniu procedur wewnętrznych pod kątem zmian i ich wdrożeniu, przygotowaniu i przeszkoleniu pracowników z zakresu nowych procesów, obowiązków i procedur, a finalnie podsumowaniu całego procesu wdrożenia i właściwym udokumentowaniu zastosowania wymogów AML w praktyce. Pomoc kancelarii prawnej w każdym powyższym aspekcie może okazać się nieoceniona i zaważyć na ostatecznej zgodności ze wszystkimi wymaganiami dyrektywy.

Niedopełnienie obowiązków AML

Prawo określa wyraźnie kategorie przedsiębiorstw, które są zobowiązane do dostosowania swoich działań do wymogów unijnej dyrektywy. Instytucje zobowiązane do jej wprowadzenia i niezdolne dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z ustawy mogą zostać ukarane zarówno poprzez kary pieniężne w wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty, a jeżeli kwota ta jest niemożliwa do określenia do wysokości równowartości 1 miliona euro, jak i przez pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną we Wrocławiu KHG Group.