Akredytowana jednostka certyfikująca i jej zadania

Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań normy ISO 9001. Efektem tych działań jest wydanie certyfikatu. (więcej…)

Jakie przerwy przysługują kierowcom podczas pracy?

Przepisy dotyczące kierowców zawodowych i ich czasu pracy są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w przypadku innych zawodów. (więcej…)

Usługi adwokata rodzinnego

Gdy spotykają nas problemy z samochodem to logicznym rozwiązaniem jest udanie się do mechanika. On rozpozna usterkę i wymieni zniszczone części. Podobnie jest w przypadku problemów natury prawnej. Nie chodzi tylko o prawo karne są też przecież inne rodzaje. (więcej…)

Koronawirus a dezynfekcja komunikacji miejskiej

W obecnych czasach, gdy wszyscy na świecie zmagają się z wszechobecną pandemią, dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni oraz różnego rodzaju miejsc użytku publicznego stała się bardzo ważna. (więcej…)

Ile trwa opracowanie projektu w 3d?

Wizualizacja 3D, przez ostatnie lata, stała się niezwykle popularna. Wszystko dlatego, że technika trójwymiarowa jest niesłychanie innowacyjna i pozwoliła wielu branżom, w krótkim czasie, dynamicznie się rozwinąć. (więcej…)

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom

Ośrodek FreeDom zajmuje się profesjonalnym leczeniem osób borykających się z różnego rodzaju nałogami- alkohol, leki, narkotyki i dopalacze. Działania terapeutyczne oparte są na autorskim programie, opracowanym przez kompetentnych psychoterapeutów, lekarzy psychologów oraz samych pacjentów. Terapia dostosowywana jest do sytuacji konkretnego pacjenta – jego stanu zdrowia i fazy uzależnienia. Terapia w Ośrodku prowadzona jest przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień – psychologów oraz psychoterapeutów. Więcej o Ośrodku FreeDom dowiedzą się Państwo na stronie internetowej.

 

Dane firmy

Adres: ul. Jodłowa 1, 55-095 Mirków

Telefon: +48 576 397 161

Poczta elektroniczna: kontakt@freedom-24.pl

Adres strony internetowej: https://www.freedom-24.pl/

Zarzadzanie bezpieczeństwem w lotnictwie a Part 21

Dynamika rozwoju przemysłu lotniczego w ostatnich latach sprawiła, że coraz większą wagę przykłada się dziś do kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie, nie tylko w perspektywie samym przedsiębiorców i osób zaangażowanych bezpośrednio w rozwój przemysłu lotniczego, ale także w perspektywie pasażerów i ogółu korzystającego z usług lotniczych. Samolotami pasażerskimi każdego dnia poruszają się setki tysięcy osób na całym świecie, a przecież droga lotnicza jest także ważnym środkiem transportu towarów w przestrzeni międzynarodowej. Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem, redukowanie ryzyka oraz umiejętne przewidywanie zagrożeń i niwelowanie szansy ich wystąpienia to wyzwanie współczesnego przemysłu lotniczego i klucz do sukcesu wielu przedsiębiorców i producentów w branży. Jakie normy i standardy są wykorzystywane, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w lotnictwie?

Dlaczego zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie jest tak ważne?

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie poprzez skuteczne zarządzanie jakością, organizacją i ryzykiem jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa obsługi i pasażerów samolotów cywilnych, wojskowych i transportowych, jak i osób postronnych oraz środowiska. Przemieszczanie się drogą lotniczą, choć istnieje na świecie znacznie krócej niż transport lądowy czy morski, z perspektywy bezpieczeństwa traktowane jest jako jedno z najbezpieczniejszych właśnie ze względu na ciągłe prace nad rozwojem standardów zarządzania bezpieczeństwem obowiązujących dla całej branży. Katastrofy lotnicze są tragiczne w skutkach niezależnie od liczby osób na pokładzie czy ilości i wartości przewożonych drogą powietrzną towarów. Poprzez wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, istnieje szansa na ograniczenie ryzyka i zminimalizowanie zagrożeń związanych z wypadkami lotniczymi.

Normy i standardy międzynarodowe dyktujące wymagania dla zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie

Ogólne normy i standardy dla bezpieczeństwa w lotnictwie zostały wprowadzone przez międzynarodową normę AS 9100 (zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym) i obowiązują dla wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego i łańcucha dostaw. Każdy element produkcji maszyn powietrznych, ich części, wykorzystywanych materiałów, oprogramowania, a także kwestie obsługi lotów i ich realizacji podlegają ścisłym wytycznym prawnym, krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie EASA Part 21

Dla systemów zarządzania bezpieczeństwem obowiązują wymagania wprowadzone przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), ujęte w propozycji NPA 2019-05 przedstawiającej w jasny sposób regulacje dotyczące procesu zarzadzania ryzykiem oraz wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS, safety management system). Dodatkowo, normy i zalecane praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wprowadza Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO, przygotowane w formie załącznika nr 19 do Konwencji Chicagowskiej. W Polsce podstawowym dokumentem dla lotnictwa jest jednak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z 4 lipca 2018 roku zwane Rozporządzeniem Bazowym, definiujące jako cel ustanowienie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na podstawie wytycznych EASA.

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie a EASA Part 21 – co precyzuje norma?

EASA Part 21 to bezsprzecznie najważniejszy dokument regulujący bezpieczeństwo w przemyśle lotniczym, regulujący zatwierdzanie organizacji projektujących i produkcyjnych w obrębie przemysłu lotniczego oraz certyfikację produktów, części i urządzeń lotniczych. Norma jest podzielona na wiele sekcji szczegółowych, odnoszących się do certyfikacji produktów, części, urządzeń oraz organizacji projektowych i produkcyjnych. Poszczególne z nich przedstawiają standardy i wymogi ogólne w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa (część A), części i urządzeń (część K), napraw (część M), pozwoleń na latanie (część P), znakowania części (część Q), certyfikatów zdatności do lotu (część H) oraz certyfikatów hałasu (część I).

Całkowite zrozumienie wymagań Part 21, odnalezienie wytycznych jakie powinny być wdrożone w poszczególnych przedsiębiorstwach i sektorach przemysłu lotniczego, a także prawidłowe zinterpretowanie obowiązujących przepisów i standardów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie wymaga szczegółowego zapoznania się z normą. W przypadku pojawienia się konieczności jej zastosowania, podczas tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także w ramach usystematyzowania i ugruntowania wiedzy w zakresie jego stosowania warto wykorzystać organizowane przez akredytowane jednostki certyfikujące i dostępne dla pracowników portów lotniczych, przewoźników, organizacji podlegających pod PART M i PART 145, producentów oraz wykonawców zewnętrznych szkolenia EASA Part 21. Dzięki przedstawieniu założeń dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, zapoznaniu się z przepisami Prawa Lotniczego i aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w lotnictwie znacznie łatwiej będzie dopasować się do obowiązujących standardów międzynarodowych.

Kontraktowa produkcja suplementów diety – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Suplementy diety to specjalistyczne produkty, które najczęściej dostępne są w aptece i mają wykazywać właściwości wspierające organizm na różne sposoby, w zależności od ich składu. Istnieją różne metody produkcji tego typu produktów. Jednym z nich jest kontraktowa produkcja suplementów diety. (więcej…)

Nawiązujesz współpracę z nową firmą? Sprawdź, czy jest na białej liście podatników!

Obowiązek weryfikowania podatników VAT na podstawie tzw. białej listy podatników obowiązuje w Polsce od 1 września 2019 roku. Lista ta jest oficjalnym, elektronicznym wykazem przedsiębiorców prowadzonym przez szefa KAS – celem stworzenia i prowadzenia białej listy podatników było uszczelnienie systemu podatkowego oraz minimalizowanie ryzyka wyłudzeń podatku VAT. W jakim celu, z perspektywy przedsiębiorcy, należy wykorzystywać dostępność do białej listy podatników VAT, dlaczego należy weryfikować firmy, z którymi podejmujemy współpracę i w jaki sposób sprawdzać ich obecność na liście?

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to oficjalny, elektroniczny wykaz przedsiębiorców zastępujący prowadzone wcześniej, odrębne wykazy podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Jej głównym elementem, a zarazem informacją którą będziemy weryfikować u swoich współpracowników jako przedsiębiorca są numery rachunków bankowych przeznaczonych do wpłaty podatku VAT.

Stosowanie białej listy podatników wiąże się ściśle z wprowadzonym obowiązkiem realizowania transakcji w mechanizmie podzielonej płatności i pozwala weryfikować sytuacje, w których należna kwota VAT jest wpłacana na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, a nie dedykowane dla nich rachunki VAT.

Jako przedsiębiorca weryfikujący firmę na białej liście podatników VAT zyskujemy możliwość sprawdzenia poprawności podanego:

  • numeru konta do wpłaty VAT,
  • nazwy firmy,
  • numeru NIP lub PESEL,
  • numeru REGON,
  • KRS,
  • adresu siedziby,
  • imienia i nazwiska wspólnika,
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia do rejestru podatników VAT.

Biała lista podatników VAT zawiera informacje o podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (podatnikach czynnych i zwolnionych), a także o zawieszeniu statusu podatnika lub braku ich rejestracji. Każdy przedsiębiorca, którego dane zostały ujęte na białej liście podatników, może skierować wniosek do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o ich usunięcie lub sprostowanie.

Dlaczego weryfikacja firm na podstawie białej listy podatników jest konieczna?

Jako przedsiębiorca realizujący obowiązki płatnika VAT, podejmując współpracę z jakąkolwiek firmą musimy upewnić się, że wskazane przez odbiorcę płatności konto figuruje na białej liście podatników VAT i skontrolować prawidłowość wykonywanego rozliczenia zarówno przed, jak i po wykonaniu przelewu uwzględniającego kwotę VAT. Konsekwencje za brak weryfikacji kontrahenta i wpłatę VAT na niewłaściwe konto spadają na płatnika, co z perspektywy każdego przedsiębiorcy powinno być podstawowym i kluczowym motywatorem do obowiązkowego weryfikowania każdego podatnika i każdej płatności, niezależnie od  tego czy nawiązujemy współpracę z nową firmą, czy też realizujemy zapłaty dla kontrahenta współpracującego z nami od kilkunastu lat.

Oprogramowanie do faktur online

Trudno ukryć, że konieczność weryfikacji każdego kontrahenta na białej liście podatników jest dla przedsiębiorcy uciążliwa i czasochłonna. Dostępne systemy usprawniają co prawda sam proces weryfikacji, ale nie są w stanie wyeliminować konieczności tej weryfikacji całkowicie. Możliwe jest jednak znacznie uproszczenie wyszukiwania z pomocą dopuszczonego przez Ministerstwo Finansów dostępu API, pozwalającego na szukanie podatników metodą „search” dającą pełne informacje o firmie na białej liście podatników oraz metodą „check”, która udzieli jedynie odpowiedzi „Tak” lub „nie” wskazując, czy dany rachunek został przypisany do podmiotu na białej liście podatników i podając identyfikator niezbędny do potwierdzenia przeprowadzonej weryfikacji.

W jaki sposób sprawdzić białą listę podatników?

Chcąc zweryfikować dane firmy podawane przy realizacji zapłaty należy sprawdzić, najlepiej po numerze NIP, obecność firmy na liście i zgodność posiadanych danych konta z tymi wyszczególnionymi w katalogu. Dla ułatwienia i przyspieszenia pracy przedsiębiorców, twórcy oprogramowania do faktur online i programów księgowych wprowadzili możliwość automatycznej weryfikacji kontrahenta z poziomu programu, na podstawie wprowadzonych danych (nie tylko NIP, ale np. numerów REGON czy KRS).

Firmę można sprawdzić także samodzielnie, korzystając z dostępności do białej listy podatników bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). O ile jednak sprawdzenie danych pojedynczej firmy w ten sposób nie będzie kłopotem, regularne weryfikowanie numerów kont i ich zgodności z białą listą podatników będzie znacznie wygodniejsze i mniej czasochłonne z wykorzystaniem dedykowanych funkcji bezpośrednio w programach do fakturowania.

Bureau Veritas Szkolenia

Dział szkoleń Bureau Veritas jest to jedna z najbardziej uznanych jednostek szkolących na rynku polskim, która każdego roku przeprowadza ok. 25 kursów rejestrowanych i sygnowanych znakiem IRCA. Firma specjalizuje się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością, w tym również w zakresie branżowych norm jakości – specyficznych wymagań dla różnych sektorów gospodarki. Kursy prowadzone są przez doświadczonych trenerów i audytorów. Więcej o szkoleniach Bureau Veritas dowiedzą się Państwo na stronie internetowej.

 

 

Dane firmy

Adres: Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Telefon:22 549 04 00

Poczta elektroniczna: biuro@pl.bureauveritas.com

Adres strony internetowej: https://www.bureauveritas.pl/

« Starsze Nowsze »