Wspieranie bezpieczeństwa żywności na przykładzie systemu FSSC 22000

Wspieranie bezpieczeństwa żywności na przykładzie systemu FSSC 22000

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi budowy jakości w branży, której wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia każdego człowieka jest większy niż w jakimkolwiek innym obszarze przemysłu. Opierający się między innymi na założeniach międzynarodowej normy FSSC 22000 system ma gwarantować konsumentowi wysoką jakość dostępnych w sklepach produktów spożywczych i ich pełną przydatność do spożycia, bez konieczności zastanawiania się nad faktycznym bezpieczeństwem żywności, po którą sięgamy na co dzień.

I choć każdy kraj posiada własną, wewnętrzną politykę dbania o bezpieczeństwo żywności ogólnodostępnej dla konsumentów, a stosowanie się do jej przepisów jest dla firm działających ja krajowym rynku obowiązkiem, podniesienie własnych standardów do poziomu normy międzynarodowej i uzyskanie certyfikacji FSSC 22000 to szansa na wypracowanie sobie wysokiej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Jakie założenia dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w firmach wprowadza FSSC 22000? Jak wpływa na codzienne działanie producentów żywności?

Norma FSSC 22000 – podstawy i wymagania

FSSC 22000 jest jednym z najbardziej złożonych systemów wspierających bezpieczeństwo żywności na całym świecie poprzez wprowadzanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa do wszystkich działań firm mających bezpośredni i pośredni wpływ na jakość żywności dostępnej w sklepach dla pojedynczego konsumenta.

Z założeniami opartymi o normy jakościowe ISO 22002 i 22003, wymogi HACCP oraz standardy specyficzne dla branży spożywczej, system FSSC 22000 pozwala uregulować i ujednolicić poziom jakości i bezpieczeństwa żywności na rynku międzynarodowym. FSSC 22000 skupia się jednak nie tylko na bezpośredniej produkcji żywności, ale całym łańcuchu dostaw i każdym pojedynczym ogniwie mającym wpływ na końcową jakość produktów spożywczych, a więc także producentach dodatków i opakowań do żywności czy jej dystrybutorach i dostawcach.

Wśród najważniejszych zagadnień standardu FSSC 22000 należy wymienić między innymi konieczność ciągłej kontroli, analizy i identyfikacji zagrożeń występujących na terenie zakładów produkcyjnych i w najbliższym otoczeniu organizacji oraz podejmowanie wszelkich działań dążących do ich eliminacji lub minimalizacji.

FSSC 22000 zakłada pełną kontrolę firm nad łańcuchem dostaw żywności, a nie jedynie nad własnymi działaniami wewnętrznymi, co w efekcie umożliwi lepszą identyfikację i sprawniejszą eliminację ewentualnych błędów, nieprawidłowości i niezgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności. Założenia ujęte w normie FSSC 22000 skupiają się na kontroli jakości i bezpieczeństwa każdego etapu produkcji żywności lub produktów, które będą miały z nią styczność.[1]

Analiza jakości żywności

Najważniejsze wymagania i podstawy funkcjonowania FSSC 22000

Założenia standardu FSSC 22000 opierają się, podobnie jak większość międzynarodowych standardów ISO na idei ciągłego doskonalenia i dążenia do osiągania wyznaczonych sobie celów w sposób zrównoważony i w pełni kontrolowany. Firma planująca udowodnienie własnej zgodności z założeniami FSSC 22000 powinna stworzyć skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o wymagania normy, wykazując podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych skuteczność wprowadzonego systemu w praktyce i wskazując na opracowaną przez siebie strategię działania na wypadek pojawienia się zagrożeń i konieczności ich eliminacji po wyjściu żywności poza strefę produkcji.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności powinny operować w obrębie całego łańcucha dostaw i być ze sobą zgodne na każdym etapie produkcyjnym i logistycznym dotyczącym konkretnego produktu spożywczego – jednolite założenia normy możliwe do zastosowania zarówno w firmach produkcyjnych, jak i logistycznych powodują, że osiągnięcie takiej zgodności jest możliwe, a firmy te mogą współpracować ze sobą w pełnej harmonii z międzynarodowymi standardami.

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności – kto powinien się nim zainteresować?

Większość międzynarodowych norm ISO, w tym także norm będących podstawą do stworzenia systemu FSSC 22000 odnosi się do systemów zarządzania w obrębie jednego ogniwa w łańcuchu produkcyjnym i choć znacząca część z nich została już zaktualizowana i poszerzona o zagadnienie związane z kontekstem organizacji, FSSC 22000 jako jedna z niewielu podchodzi tak kompleksowo do zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów w obrębie całego łańcucha dostaw. Norma jest jednocześnie skonstruowana tak, by mogli stosować ją zarówno producenci żywności, jak i firmy zajmujące się wspieraniem ich produkcji – twórcy opakowań dla branży spożywczej, dodatków spożywczych, czy wreszcie firmy logistyczne i transportowe zajmujące się dostarczaniem produktów na rynek i bezpośrednio do konsumentów.

Podjęcie decyzji o certyfikacji FSSC 22000 powinno zainteresować przede wszystkim te firmy, dla których istotne jest nie tylko spełnianie obowiązkowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, ale też dążenie do znacznie wyższych standardów dających przewagę konkurencyjną na rynku i trafiających do konsumentów jako karta przetargowa w momencie wyboru produktów spożywczych danej kategorii.

Dzięki rozległemu zakresowi wymagań i możliwości zastosowania zasad standardu na przestrzeni całej branży związanej z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności, o certyfikację mogą postarać się dziś zarówno producenci żywności z długim terminem przydatności, żywności szybko psującej się, jak i zakłady produkuje wszelkiego rodzaju mąki, przyprawy, aromaty i dodatki oraz producenci opakowań plastikowych, szklanych, papierowych, puszek i innych przeznaczonych do przechowywania żywności.[2]

Certyfikacja FSSC 22000 stanowi dodatkowe narzędzie usprawniające procesy zarządzania bezpieczeństwem żywności, przez co dedykowana jest przede wszystkim tym, którzy chcą budować własną pozycję rynkową na idei zrównoważonego rozwoju i transparentnej polityki zarządzania bezpieczeństwem produktów.

W czasach, gdy coraz większe grono konsumentów zauważa oznaczenia certyfikatów na produktach i świadomie sięga po te, których producenci są w stanie zagwarantować pełne bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów, uzyskanie certyfikatu FSSC 22000 oznacza szansę zdobycia zaufania klienta i tym samym zbudowania własnej pozycji rynkowej w oparciu o realne wartości i pozytywne działania na rzecz poprawy sytuacji całej branży spożywczej.

Dlaczego certyfikacja FSSC 22000 jest korzystna dla Twojej firmy?

Standard FSSC 22000 stanowi dziś wyznacznik najwyższej jakości i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym, łącząc w sobie wymagania istotne z punktu widzenia każdego ogniwa łańcucha dostaw. Osiągnięcie zgodności z jego wymogami pozwala na osiągnięcie pełnej optymalizacji procesów i podniesienie jakości produkcji, co w rezultacie wpływa na jakość każdego produktu spożywczego trafiającego na półki sklepowe i w ręce konsumentów. Certyfikacja wpływa też jednak na poprawę działań samej firmy, choćby poprzez wspomnianą wcześniej lepszą organizację i optymalizację pracy przedsiębiorstwa i produkcji ograniczającą marnotrawstwo czy eliminującą niepotrzebne i kosztowne błędy produkcyjne.

Dzięki bardziej restrykcyjnej, ale też zrozumiałej dla pracowników kontroli każdego etapu produkcji oraz większym przywiązaniu uwagi do jakości procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest obecnie znacznie łatwiejsze, a przez to również tańsze – firma może rozwijać się bez obaw o podejmowane ryzyko, ponieważ norma zakłada wykluczanie wszelkiego niebezpieczeństwa produkcyjnego i stawianie na rozwiązania prowadzące do efektywnego, aczkolwiek zrównoważonego i przemyślanego rozwoju.[3]

[1] https://www.dnvgl.pl/services/brc-global-standard-for-packaging-oraz-system-fssc-22000-5159

[2] http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en

[3] https://www.tuv-sud.pl/pl-pl/kompetencje/food-business-service/certyfikacja-w-branzy-rolno-spozywczej/system-certyfikacji-bezpieczenstwa-zywnosci-fssc-22000