Zainwestuj w fotowoltaikę już dziś!

Zainwestuj w fotowoltaikę już dziś!

Z roku na rok branża odnawialnych źródeł energii rozwija się nieustannie. Powstają nowe metody pozyskiwania energii w sposób ekologiczny a dotychczasowe metody rozwijają się o nowe technologie i stają się bardziej dostępne dla większości osób. 

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest fotowoltaika, której działanie opiera się na przemianie promieniowania słonecznego w energię.

Rozwiązanie to jest aktualnie bardzo popularne, a instalacje fotowoltaiczne można znaleźć zarówno na dachach domów prywatnych, gdzie służą do produkcji prądu na własny użytek, jak i w farmach fotowoltaicznych, których zadaniem jest produkcja prądu na znacznie większą skalę.

To właśnie dzięki farmom fotowoltaicznym możliwe jest uzyskiwanie energii elektrycznej w bardziej ekologiczny sposób, zastępując dotychczas działające elektrownie węglowe, które są znacznie mniej przyjazne dla środowiska.

Farmy fotowoltaiczne – czym są i jak działają?

Farmy fotowoltaiczne zwane także elektrowniami słonecznymi, to wydzielone obszary o sporej powierzchni, na których znajdują się panele fotowoltaiczne połączone w jedną wielką instalację. Działanie takiej farmy nie różni się zbytnio od działania domowych instalacji fotowoltaicznych, które często można zobaczyć na dachach domów prywatnych.

W obu tych przypadkach stosowane są panele fotowoltaiczne połączone szeregowo i równolegle oraz inne elementy konstrukcyjne niezbędne do działania całej instalacji.

Produkcja energii elektrycznej odbywa się w taki sam sposób, czyli za sprawą zjawiska fotowoltaicznego. Ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowane są panele, pozwalają na przemianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Różnicą jest jednak skala produkcji energii elektrycznej. W przypadku domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ich moc jest najczęściej niewielka, z tego powodu, że ich głównym celem jest produkcja energii elektrycznej wyłącznie na użytek domowy.

Tego typu instalacje składają się najczęściej z kilku lub kilkunastu paneli fotowoltaicznych, natomiast w przypadku elektrowni słonecznych może być ich kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Dzięki temu farmy fotowoltaiczne mogą produkować ogromne ilości energii elektrycznej, która wysyłana jest następnie bezpośrednio do sieci energetycznej.

Jakie znaczenie ma lokalizacja farmy fotowoltaicznej?

W fotowoltaice znaczenie ma moc i wydajność instalacji, jakość użytych materiałów, ale najważniejszym parametrem decydującym o wydajności i opłacalności inwestycji jest zawsze lokalizacja instalacji fotowoltaicznej. Jest to tak samo ważne zarówno w przypadku domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, jak i dużo większych elektrowni słonecznych.

Aby farma fotowoltaiczna była odpowiednio wydajna i opłacalna, musi znajdować się w miejscu o określonych warunkach. Teren przeznaczony na budowę farmy fotowoltaicznej musi być bardzo dobrze nasłoneczniony przez cały rok.

Oprócz tego powietrze na danym terenie musi być jak najmniej zapylone. Obszar wydzielony pod inwestycję powinien mieć przynajmniej 2 hektary powierzchni, w sytuacji, gdy chcemy uzyskać minimum 1 MW energii elektrycznej.

Coraz większa popularność fotowoltaiki jest zauważalna także w Małopolsce. W okolicach Wadowic powstają instalacje fotowoltaiczne i farmy produkujące energię elektryczną dzięki słońcu – dowiedz się więcej na stronie Fotowoltaika Wadowice.

Szczegółowa analiza opłacalności tego typu inwestycji na danym terenie wymaga sporej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Dlatego w tym celu korzysta się z audytów energetycznych, które przeprowadzane są przez specjalistów w tej dziedzinie.

Dzięki analizie przeprowadzonej podczas takiego audytu można uzyskać odpowiedź, czy inwestycja w farmę fotowoltaiczną w danym miejscu będzie opłacalna i w jakim czasie zwrócą się wszelkie koszty tego typu inwestycji.

inwestowanie w fotowoltaikę

Wymogi jakie trzeba spełnić, aby móc stworzyć farmę fotowoltaiczną

Oprócz wymogów dotyczących terenu na jakim ma się znajdować farma fotowoltaiczna, należy pamiętać o innych niezbędnych wymaganiach jakie należy spełnić. Budowa farmy fotowoltaicznej to już spore przedsięwzięcie, które wymaga spełnienia pewnych wymogów prawnych i nie tylko.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycja trzeba posiadać pozwolenie na budowę, projekt budowlany, informacje na temat warunków przyłączeniowych instalacji. Bardzo ważne jest także sprawdzenie czy teren, na którym planujemy inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest to realizacja inwestycji musi przebiegać zgodnie z tym planem.

W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się także uzyskania decyzji środowiskowej. Jeśli farma fotowoltaiczna ma być działalnością gospodarczą, której głównym celem będzie produkcja energii elektrycznej, to musimy posiadać również koncesję na produkcję energii z odnawialnych źródeł.