Zapewnianie bezpieczeństwa produktów w praktyce

Zapewnianie bezpieczeństwa produktów w praktyce

Pojawienie się na symbolu certyfikacji na opakowaniu produktów z właściwie każdej branży to dla konsumenta wyraźny znak, że wybierana przez niego firma działa w oparciu o wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Ci, którzy jako producenci dobrowolnie poddali się żmudnemu i często niezwykle wymagającemu i rewolucyjnemu procesowi certyfikacji do określonych norm i standardów są dziś traktowani jako producenci wyższego szczebla – producenci, którzy poza własnym sukcesem mają na uwadze dobro i bezpieczeństwo klienta. Świadomość tego jak utrzymanie odpowiedniej jakości i komunikowanie tego w odpowiedni sposób wpływa na wybory klientów to przewaga konkurencyjna, którą rozpoznaje dziś coraz więcej firm.

Chęć certyfikacji do określonych standardów oznacza gotowość do podjęcia działań mających na celu zapewnienie stałego doskonalenia polityki działań firmy oraz procesów wyrobu produktów. Jak wygląda zapewnianie bezpieczeństwa produktów w praktyce? Jakie narzędzia są w tej kwestii stosowane powszechnie przez przedsiębiorstwa na całym świecie?

Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo produktów

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów i usług oferowanych przez daną firmę powinno być dla jej zarządu kwestią nadrzędną. Pomijając bowiem aspekty finansowe, sukces firmy nie jest określany poprzez aktualny stan konta bankowego, a zadowolenie klientów, którzy będą w konsekwencji do marki wracali. To jednak możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy produkty przez nich zakupione są wysokiej jakości i spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. Świadomość konsumentów rośnie z roku na rok – już dziś wiele firm zauważa, że bez odpowiednich certyfikatów i poświadczeń odnośnie jakości i bezpieczeństwa procesu produkcji i samego produktu liczba klientów nie tylko nie wzrasta, ale często wręcz maleje.

Certyfikaty to jedne z najlepszych obecnie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo produktów. Jeśli bowiem firma była gotowa podjąć się trudów wdrażania, planowania, stosowania, monitorowania i nieustannego doskonalenia swojego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, jej polityka musi uwzględniać dobro i bezpieczeństwo produktów jako wartość nadrzędną.

Certyfikaty są dla wielu konsumentów symbolem, który w dobie nadmiaru informacji pozwala wyróżnić produkty dobre od złych, bezpieczne od niebezpiecznych, bez konieczności podejmowania ryzyka podczas zakupu.

Ochrona praw konsumenta

Jednym z podstawowych praw konsumenta w odniesieniu do zapewniania bezpieczeństwa produktów jest to, że firmy biorą odpowiedzialność za dostarczane przez nie produkty. Oznacza to, że klient decydujący się na produkt danej firmy postanawia zaufać, że zakup ten będzie bezpieczny dla jego zdrowia i życia. Jeśli okazałoby się, że tak nie jest, to firma ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

W myśl tego prawa nie trudno zauważyć wpływu norm ISO na zapewnianie bezpieczeństwa produktów w zgodzie z prawami konsumenta. Firmy, które posiadają wspaniały system kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie produkcyjnym i są gotowe uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność ich produktów z wszelkimi normami pokazują, że prawa konsumentów są dla nich niezwykle istotne, oraz że zapewnianie bezpieczeństwa produktów stoi u nich wysoko w polityce zarządzania marką.

Zapewnianie bezpieczeństwa produktów a normy ISO

Normy ISO to powszechnie stosowane standardy dotyczące wszelkiego rodzaju systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Ich wykorzystywanie w trakcie realizacji założeń i celów firmy zdaje się więc być naturalnym sposobem na zapewnianie bezpieczeństwa produktów przez przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w której działają.

Certyfikacja produktów to jedna z bardziej prestiżowych metod uzyskiwania potwierdzenia, że działania prowadzone przez firmę z wykorzystaniem ogólnie uznanych norm ISO lub norm wewnętrznych TPS zostały odgórnie sprawdzone i zaakceptowane, a tym samym stały się wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa nie tylko dla samej stosującej je firmy, ale także ich bezpośredniej konkurencji, a nawet klientów.

Większość norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO opiera dziś swoje założenia o tworzenie kompleksowych, zharmonizowanych z wieloma normami systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, dzięki którym działania firmy będą prowadzone w sposób wydajny, zgodny z przepisami krajowymi i międzynarodowymi, oraz sposób zapewniający bezpieczeństwo produktów.

Udowodniono, że wykorzystywanie odgórnie przyjętych norm w swoich działaniach wpływa korzystnie na dynamiczny i ciągły rozwój przedsiębiorstw, ponieważ opiera się na sprawdzonych i ciągle uaktualnianych metodach działania, a swój nacisk kładzie przede wszystkim na nieustanny rozwój.