Kadrowy w firmie. Czym się zajmuje? Opis zawodu

Kadrowy w firmie. Czym się zajmuje? Opis zawodu

Pretendent na fachowca do spraw kadr i płac powinien posiadać wyższe wykształcenie. Nie jest to wymóg przymusowy, ale większość z firm oczekuje od kandydata na tego typu stanowisko czegoś więcej niż tylko zdanej matury. Startując ze średnim wykształceniem może nie być trudno dostać tę posadę. Dyplom z uczelni wyższej, z kierunków ekonomicznych, z działu finansów, rachunkowości czy administracji, znacznie zwiększy szanse na dostanie pracy w tego typu dziale. W tego rodzaju  profesji zatrudnionych jest także sporo absolwentów nauk społecznych, z kierunków takich jak psychologia, socjologia, politologia. Najważniejsze, aby taka osoba bezproblemowo potrafiła poradzić sobie z liczeniem.

Innymi wymogami, które muszą być spełnione, by pracować na stanowisku kadrowego, jest biegła wiedza na temat prawa pracy, ubezpieczeń i BHP. Z tego typu kwestiami bezpośrednio powiązana jest praca. Należy posiadać więc szeroki zakresy wiedzy na ten temat i z łatwością poruszać się w zakresie tych zagadnień. Osoba, które chce pracować w kadrach powinna mieć świadomość, iż w tym zatrudnieniu najbardziej istotne jest doświadczenie i skrupulatność.  Na tym stanowisku nie ma miejsca na nieład i chaos. Każdy z dokumentów musi być dokładnie sprawdzany, a organizacja pracy musi być całkowicie pod kontrolą. Bycie osobą o takich cechach charakteru jak dokładność, spostrzegawczość i umiejętność świetnej organizacji spowodują, że praca w oddziale kadr będzie w naszym zasięgu.

Suma wypłaty

Czym tak naprawdę zajmuje się specjalista ds. kadr i płac?

Specjalista ds. kadr i płac to ktoś zatrudniony w dziale kadr. Ta osoba ma za zadanie zarządzać dokumentami i analizować kapitał ludzki danej firmy. Fachowiec ds. kadr i płac przygotowuje rozliczenia czasu pracy i ma pod kontrolą wypłaty i wynagrodzenia.

Źrodło: http://www.meritumksiegowa.pl/kadry-i-place

To kadry i płace odpowiadają są za wydanie wypłat na czas. Wszelakie instytucje państwowe, takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy, są w stałej współpracy z działami kadr. Każdego rodzaju sprawozdania, oświadczenia i inne tego typu urzędowe pisma dot. pracowników, ich rozrachunków podatkowych, zarobków i tym podobne, preparowane są właśnie przez fachowców w tej dziedzinie.

Ich następnym zadaniem jest dbałość o to, aby wszystkie akcje i dokumenty w firmie były  w zgodzie z przepisami Kodeksu Pracy, toteż konieczna jest bardzo dobra znajomość prawa pracy. Zwolnienia lekarskie, podania, prośby o urlop, rezygnacje z pracy – wszelkie tego typu dokumenty również kierowane są do działu kadr i tam są sporządzane.

Najważniejszym zadaniem kadr jest rozporządzanie pełną dokumentacją związaną z pracownikami firmy i dbałość, aby były one we właściwy sposób przygotowywane, przyjmowane i rozdawane.