Meldunek w Niemczech – kogo obowiązuje i jak przez niego przejść?

Coraz więcej Polaków decyduje się na przeprowadzkę do Niemiec. Spore wynagrodzenia, wsparcie socjalne oraz ogromny rynek pracy, to tylko kilka powodów, sprzyjających podjęciu decyzji. (więcej…)

Do jakiego wieku można liczyć na kredyt hipoteczny?

Kto w Polsce bierze kredyt na mieszkanie lub budowę domu to temat, który budzi wiele emocji. Czy wiek kredytobiorcy wpływa na zdolności kredytowe? (więcej…)

Jak wygląda wprowadzanie nowego leku na rynek?

Wbrew pozorom, od idei do lekarstwa długa droga – może ona trwać nawet do 12 lat, a wszystko ze względu na konieczność przeprowadzenia szeregu testów, dzięki którym firmy farmaceutyczne zyskują pewność o tym, że oferowany środek nie wywoła działań ubocznych u osób go zażywających. O czym jeszcze muszą pamiętać koncerny farmaceutyczne, zanim wprowadzą nowy produkt do obrotu? Dlaczego warto zaangażować w część prawną kancelarię prawa farmaceutycznego? (więcej…)

Komornik Kamila Kociuga

Komornik Kamila Kociuga  zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, wykonuje inne tytuły wykonawcze oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. Wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniu spisu inwentarza, na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Rewirem komorniczym komornika sądowego Kamili Kociugi  jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi. Więcej informacji o kancelarii można znaleźć na stronie internetowej.

Adres: ul. Dąbrowskiego 17a II p., 93-177 Łódź

Kontakt mailowy: lodz.kociuga@komornik.pl

Telefon: 42 205 98 48 / 505-426-036

Strona: http://komornikkociuga.pl/

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Krawczyk-Głowackiej

Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka to profesjonalna kancelaria oferująca najwyższej jakości usługi prawne dla osób fizycznych oraz osób prawnych. Firma specjalizuje się w sprawach prawa karnego oraz cywilnego. Kancelaria posiada bardzo duże doświadczenie z zakresu spraw rozwodowych i spadkowych. W bogatym wachlarzu usług firmy znajdziemy między innymi: porady i opinie prawne, sporządzanie profesjonalnych umów i pism procesowych oraz dogłębne konsultacje prawne, które pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie z danej sytuacji. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej kancelarii.

Adres: ul. Szeroka 10/12, 87-100 Toruń

Telefon kontaktowy: 48 56 649 53 56

Pocztakancelaria@adwokat-glowacka.pl

Strona internetowa: https://www.adwokat-glowacka.pl/

Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka

Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka znajdująca się we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 13/108 oferuje również zdalną pomoc prawną w zakresie:

  • pomocy dla Frankowiczów czyli osób posiadających kredyt w CHF,
  • ochrony danych osobowych,
  • porad dla stowarzyszeń, fundacji, NGO, OPP,
  • doradztwa dot. prawa farmaceutycznego,
  • rozwiązywania spraw medycznych,
  • transportu i spedycji.

Działalność wrocławskiej kancelarii prawnej polega przede wszystkim na bieżącym doradztwie związanym z różnymi gałęziami prawa. Oferta pomocy prawnej proponowanej przez Zespół adwokatów Wegner-Kostka jest skierowana zarówno do małych, średnich i dużych firmy, jak i do klientów indywidualnych.

Zapraszamy!

 

Dane firmy

Adres: ul. Krupnicza 13/108, 50-075 Wrocław

Telefon: 48 602 684 841

Poczta elektroniczna: marcin.kostka@kancelaria-wk.pl

Adres strony internetowej: https://www.kancelaria-wk.pl/

Kancelaria Adwokacka Dagmara Gryszkiewicz-Dudzik

Pani Adwokat Dagmara Gryszkiewicz-Dudzik posiada swoją kancelarię prawniczą w Świnicy przy ulicy Łukowej 4/1B. Świdnicka kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami związanymi z  takimi dziedzinami prawa jak np. prawo administracyjne, prawo karne, prawo wykroczeń i prawo karne skarbowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze.

Warto wspomnieć, że Dagmara Gryszkiewicz-Dudzik udziela także porad prawnych w ramach organizacji pozarządowych, a także i prowadzi sprawy pro bono dla osób w ciężkiej sytuacji finansowej.

Więcej informacji o działalności adwokat Dagmary Gryszkiewicz-Dudzik na stronie internetowej kancelarii. Zapraszamy do współpracy!

 

Dane firmy

Adres: ul. Łukowa 4/1B, 58-100 Świdnica

Telefon: 48 667 560 670

Poczta elektroniczna: adwokat@gryszkiewicz-dudzik.pl

Adres strony internetowej: http://gryszkiewicz-dudzik.pl/

Komu przysługuje dodatek na dziecko kindgebonden budget?

Dodatek na dziecko Kingdenbonden BudgetWyjeżdżając do pracy do Holandii możemy liczyć nie tylko na wysokie zarobki czy zwrot podatku pozłożeniu deklaracji podatkowej, ale również na dobrze rozwinięte świadczenia socjalne. Do najczęściej wykorzystywanych należy dodatek na dzieci. Co to jest KindgebondenBudget, komu przysługuje i ile wynosi?

Przyjeżdżając po raz pierwszy do Holandii można być pod wrażeniem nie tylko warunków pracy czy wysokich dochodów, ale również dodatków, które Polacy mogą otrzymać od państwa. Do najpopularniejszych należy KindgebondenBudget, którego uzyskanie jest bardzo proste. Warto jednak wcześniej zorientować się jakie wymagania trzeba spełnić.

Co to jest dodatek na dziecko KindgenbondenBudget?

KindgenbondenBudget to kolejny dodatek, który jest wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy. To tzw. pomoc na dziecko. Można go pobierać równolegle z zasiłkiem rodzinnym i jest to dodatkowe świadczenie przyznawane dla rodzin z dziećmi. W przeciwieństwie do Kinderbijslag jest liczone od dochodów rodziców, wraz ze wszystkimi papierami wartościowymi oraz innymi sposobami pozyskiwania pieniędzy.

Komu przysługuje dodatek KindgebondenBudget?

Z racji tego, że dodatek KindgebondenBudget jest przyznawany w zależności od wysokości dochodu rodziców i tego, czy już jakiś zasiłek jest przyjmowany, nie należy się on każdemu. Dodatek jest natomiast przyznawany rodzicom, których dzieci czy dziecko nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Wysokość ma pokryć część kosztów utrzymania potomstwa. Warto jednak pamiętać, że dodatek jest przyznawany jedynie rodzicom, którzy legalnie pracują w Holandii. Dodatek na dziecko Kingdenbonden Budget jest przyznawany rodzicom, którzy łączny dochód nie przekracza kwoty 49 tysięcy euro rocznie. Im niższe zarobki, tym wyższa kwota dodatku. Niekiedy jest to nawet kilka tysięcy euro rocznie.

Wnioski na dodatek w Holandii składa się jednorazowo i kwota jest wypłacana raz w miesiącu. Jednak nawet po przyznaniu decyzji o charakterze pozytywnym nie można zapomnieć o bieżącym aktualizowaniu zmian życiowych. Holenderski Urząd Skarbowy powinien zostać powiadomiony m.in. o takich sytuacjach jak zmiana pracy, sytuacji finansowej, pojawieniu się kolejnego dziecka czy nawet zmianie miejsca zamieszkania. Zaniedbanie w tej kwestii może mieć przykre konsekwencje dla rodziców – w tym utratę dodatku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek Kingdenbonden Budget?

Aby otrzymać dodatek na dziecko Kingdenbonden Budget konieczne jest najpierw złożenie wniosku o zasiłek rodzinny Kinderbijslag. Jeśli już go posiadamy, to kolejny wniosek składa już holenderski Urząd Skarbowy, który wcześniej informuje na piśmie, że dodatek może być wypłacany. Aby jednak otrzymać zasiłek na dziecko, potomstwo nie może mieć skończonych 18. lat, a rodzice muszą pracować legalnie na terenie Holandii. Oprócz tego ich wspólny dochód nie może przekroczyć 49 tysięcy euro.

Wysokość zasiłku jest przyznawana w zależności od ilości dzieci i najmniej wynosi trochę ponad tysiąc euro miesięcznie. Posiadając już czwórkę dzieci rodzice otrzymują ponad 2 tysiące euro.

Jakie dokumenty są potrzebne do Kindgenbonden Budget?

Proces ubiegania się o zasiłek na dziecko Kindgebonden Budget nie jest skomplikowany. Wystarczy złożyć w holenderskim Urzędzie Skarbowym wniosek, a następnie dołączyć do niego kopię decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego Kinderbijslag. Dodatkowo będzie potrzebny ostatni odcinek z wypłaty, tzw. salaris, który rodzice otrzymali od swojego pracodawcy.

W samym wniosku umieszcza się takie informacje jak daty urodzenia rodzica lub rodziców jeśli wspólnie sprawują opiekę nad dzieckiem, liczbę dzieci, a także dochody z ostatniego okresu, które poświadczy salaris. Tak naprawdę to sam system Urzędu Skarbowego wyliczy wysokość dodatku, więc nie trzeba robić tego samodzielnie.

Warto jednak pamiętać, że o dodatek na dziecko można ubiegać się tylko do roku wstecz. Wniosek trzeba złożyć w odpowiednim terminie, a w przypadku komplikacji lepiej zgłosić się do profesjonalnego biura, które pomoże załatwić wszystkie formalności.

Dodatek na dziecko w Holandii – warto?

Dodatek Kindgebonden Budget jest jednym z najwyższych zasiłków na dziecko w całej Europie, dlatego mając taką możliwość i spełniając wszystkie warunki – warto się o niego starać. Polacy, przynajmniej na początku, nie zarabiają w Holandii ogromnych sum, dlatego szansa, że otrzymają dodatkowe pieniądze od państwa jest wysoka.

Usługi AML – działanie przeciwko praniu pieniędzy

Każdy przedsiębiorca podejmujący działania prowadzące do korzyści finansowych bądź mogące przynieść korzyści stronom trzecim działa w obrębie obowiązującego prawa.

(więcej…)